Fremover skal alle momsregistrerede virksomheder en gang årligt oplyse på momsangivelsen, om virksomheden har momsfritagen aktiviteter. Desuden skal virksomheder med momsfritagne aktiviteter oplyse sin momsfradragsprocent.

 

Indberetning af momsfritagne aktiviteter

Næste gang virksomheder skal indberette moms, skal alle virksomheder svare på, om de har nogen momsfritagene aktiviteter omfattet af momslovens § 13.

Momslovens § 13 indeholder en række forskellige momsfritagelser, her f.eks.:

  • Sundhedsydelser
  • Social forsorg og bistand
  • Undervisning  
  • Udlejning af fast ejendom
  • Salg af fast ejendom
  • Forsikringsvirksomhed
  • Finansielle ydelser
  • Persontransport

Hvis en virksomhed oplyser, at den har momsfritagne aktiviteter omfattet af momslovens § 13, skal virksomheden desuden oplyse:

  • Den fradragsprocent, som virksomheden anvender i det nuværende regnskabsår
  • Slutdatoen for det regnskabsår, som fradragsprocenten er beregnet ud fra.

Anvendelse af momsfradragsprocenten

Virksomheder med momspligtige og momsfritagne aktiviteter omfattet af § 13 har delvist momsfradrag på baggrund af omsætningsfordelingen. Sådanne virksomheder skal i løbet af regnskabsåret anvende en foreløbig fradragsprocent, som udgangspunkt omsætningsfordelingen fra året før.

Samme foreløbige fradragsprocent skal anvendes hele regnskabsåret. Hvis den endelige fradragsprocent for det foregående regnskabsår er opgjort på tidspunktet for årets første momsindberetning, skal denne anvendes.

Hvis den endelige fradragsprocent for det foregående regnskabsår ikke er opgjort på dette tidspunkt, skal den endelige fradragsprocent for året før det foregående regnskabsår anvendes.

Fremadrettet indberetning

Indberetningen af momsfritagne aktiviteter og momsfradragsprocent skal fremover ske én gang årligt i den momsperiode, hvori juni måned indgår. 

Det vil sige juni måned for månedsafregnende virksomheder, 2. kvartal for kvartalsafregnende virksomheder og 1. halvår for halvårsafregnende virksomheder. 

Udgivet af REVITAX