Grænsen for kontantforbud nedsættes til 15.000 kr. pr. 1. marts. 

I forlængelse af udfasningen af 1.000 kr.-sedlen, har der fra regeringens side været et ønske om at nedsætte kontantforbudsgrænsen fra 20.000 kr. til 15.000 kr. for erhvervsdrivende.  Lovforslaget er for nyligt vedtaget, så kontantforbuddet reduceres til 15.000 kr. allerede fra 1. marts 2024.

Fra 1. marts 2024 vil det derfor være ulovligt at modtage 15.000 kr. eller derover i kontanter i forbindelse med køb eller salg af en vare eller en tjenesteydelse. Dette gælder uanset om betalingen falder på én gang eller den er opdelt i flere betalinger for samme vare eller tjenesteydelse.

Kontantforbuddet gælder ikke mellem private og gælder heller ikke for virksomheder, der er omfattet af hvidvasklovens § 1, stk.1, som bl.a. omfatter banker, revisorer, advokater mfl.

Overtrædelse af kontantforbuddet

Overtrædelse af kontantforbuddet kan straffes med bøde, der normalt udmåles til 25% af det beløb, der er modtaget over beløbsgrænsen på 15.000, men vil dog minimum udgør 10.000 kr. i bøde.