Folketinget har i dag vedtaget L 138, der betyder forhøjelse af den skattefri bundgrænse for boafgift og ingen tillægsboafgift af arv til søskende.


Forhøjelse af den skattefri bundgrænse
Af de værdier, som en afdød efterlader sig, skal der betales en boafgift på 15 % af den del af boets samlede værdi, der overstiger et bundfradrag på 333.100 kr. (2024).
Folketinget har vedtaget at forhøje bundfradraget i 2026 til 360.300 kr. (2024-niveau) og i 2029 til 388.200 kr. (2024-niveau).

 

Arv til søskende – ingen tillægsboafgift
Folketinget har vedtaget, at der fra og med 2027 ikke længere skal betales tillægsboafgift af arv, der tilfalder søskende, herunder halvsøskende samt søskende, som er adopteret af mindst en af afdødes forældre. Fritagelsen for tillægsboafgift omfatter ikke pleje- og stedsøskende.


udgivet af REVITAX