Danmark og Sverige har indgået en aftale om revidering af Øresundsaftalen, som forventes at få virkning fra og med 2025.

 

Øresundsaftalen

Hovedreglen er, at personer, der ikke er omfattet af fuld dansk skattepligt, kun skal betale skat til Danmark af løn fra en dansk arbejdsgiver, hvis arbejdet er udført på dansk grund. Der gælder dog særlige regler for hovedaktionærer.

Såfremt den i udlandet bosiddende person, der er ansat hos en dansk arbejdsgiver, udfører arbejde såvel i Danmark som i udlandet, skal den del af lønnen, der forholdsmæssigt kan henføres til arbejde udført i Danmark, undergives dansk beskatning.

 

Dansk-svensk grænsegængeraftale

Det følger af den dansk-svenske grænsegængeraftale, at for en person, som

  • bor i det ene land (bopælslandet) og
  • normalt udfører arbejde i det andet land (arbejdslandet) for en arbejdsgiver, der er hjemmehørende i arbejdslandet, 

skal arbejdet under visse betingelser anses for udført i arbejdslandet, selv om det delvist er udført i bopælslandet eller et tredjeland.

Det betyder, at arbejdslandet kan beskatte hele personens lønindkomst, selv om der måske er en hjemmearbejdsdag eller to om ugen.

Beskatning af hele lønindkomsten i arbejdslandet gælder kun, hvis følgende to betingelser er opfyldt:

  • Arbejdet i bopælslandet udføres af personen i dennes egen bolig, eller at arbejdet i bopælslandet eller i et tredjeland udgør tjenesterejse eller andet arbejde af lejlighedsvis karakter. 
  • Arbejdet i arbejdslandet udgør mindst 50 % af arbejdstiden målt over en periode på 3 måneder.

Denne særregel gælder kun for personer i private ansættelsesforhold.

Øresundsaftalen – tillæg fra 2025

Danmark og Sverige har aftalt ændringer i den nugældende Øresundsaftale på følgende punkter:

  • De 3 måneder i grænsegængeraftalen ændres til 12 måneder
  • Offentligt ansatte bliver også omfattet af grænsegængeraftalen
  • Personer med bopæl i Sverige skal også betale dansk PAL-skat
  • Ens regler for beskatning af SU, kunstnerstøtte mv.

 

Ændring fra 3 til 12 måneder

Efter den nugældende dansk-svenske grænsegængerregel er det en betingelse for beskatning af hele lønindkomsten i arbejdslandet, at arbejdet i arbejdslandet udgør mindst 50 % af arbejdstiden målt over en periode på 3 måneder.

Denne måleperiode forventes ændret til 12 måneder.

Offentligt ansatte

Offentligt ansatte vil blive omfattet af den gældende grænsegængeraftale, således at arbejdslandet kan beskatte hele lønindkomsten, hvis de to betingelser er opfyldt.

 

Dansk PAL-skat

Afkast af danske pensionsordninger beskattes med 15,3 % også kaldet PAL-skat. Der skal ikke betales PAL-skat, hvis personen ikke er omfattet af fuld dansk skattepligt eller skattemæssigt hjemmehørende i udlandet.

Det er planen, at personer bosat i Sverige, der arbejder i Danmark og har en dansk pensionsordning, fremover skal betale PAL-skat.

Beskatning af SU, kunstnerstøtte mv.

Det er hensigten, at dansk SU skal beskattes i Danmark, selv om personen bor i Sverige. Det samme vil gælde kunstnerstøtte og legater, der udbetales fra Danmark.

Det er endvidere hensigten, at personer bosat i Danmark ikke skal betale dansk skat af svensk SU.

udgivet af REVITAX