Der er nu indgået et bredt forlig i Folketinget om at gennemføre lettelserne.

Der er ikke fremsat lovforslag endnu.

 

Skattelettelser til erhvervslivet

Det brede forlig (Regeringen, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti) i Folketinget omfatter følgende:

  • En forhøjelse af FoU-fradraget til en sats på 120 % op til et loft på 1 mia. kr. fra 2028 og frem.
  • Nedsættelse af bo- og gaveafgiften til 10 % ved overdragelse af erhvervsvirksomheder.

Nedsættelsen skal have virkning for gaver, der ydes den 1. oktober 2024 eller senere, og for udlodning fra boer vedrørende personer, der er afgået ved døden den 1. oktober 2024 eller senere.

  • Overdragelse af ejendomsvirksomheder med succession.

Denne ændring af pengetankreglen skal have virkning fra og med den 1. januar 2025.

  • Retskrav på skematisk værdiansættelse ved overdragelse af erhvervsvirksomhed.

Retskravet skal have virkning for gaver, der ydes den 1. oktober 2024 eller senere, og for udlodning fra boer vedrørende personer, der er afgået ved døden den 1. oktober 2024 eller senere.

 

Ingen straksafskrivning på knowhow, patentrettigheder og software

Adgangen straksafskrivning på knowhow, patentrettigheder og software afskaffes for udgifter, der afholdes den 1. januar 2025 eller senere.

Fremover skal anskaffelsessummen afskrives med op til 1/7 årligt.

 

Gaveafgift af gaver mellem søskende

Gaver mellem søskende er efter gældende regler skattepligtige.

Søskende skal fremover i stedet betale gaveafgift på 15 % af det beløb, der overstiger det afgiftsfrie beløb på 74.100 kr. (2024).

Ændringen skal have virkning for gaver, der ydes den 1. januar 2027 eller senere.

Udgivet af REVITAX