Revision og rådgivning af opholdssteder og botilbud

Med mere end 20 års erfaring med rådgivning af og revision for opholdssteder og botilbud i bagagen, har vi stor ekspertise på området. 

Vi er et bredt team af revisorer, som i samarbejde varetager alle de rådgivnings-, revisions- og regnskabsmæssige opgaver som opholdssteder og botilbud berøres af. Vi ved hvilken udvikling der har været inden for området med et tilsyn og opdragsgiver, der igennem de seneste 10 – 15 år er gået fra amtsregi til kommunalregi, for at ende med at være styret fra et af de 5 regionscentre i dag. 

Denne udvikling har medført væsentlige ændringer i den måde vores regnskaber er sat sammen på i dag, og ikke mindst de indberetninger der skal foretages til tilbudsportalen. En udvikling der stiller store krav til os som jeres rådgivere, men også til ledelsen for de enkelte opholdssteder og botilbud. 

Revisor med stor erfaring og viden om opholdssteder og botilbud

Vi kan tilbyde vores assistance og rådgivning inden for en lang række områder, herunder:

 • Rådgivning ved etablering af opholdssteder, botilbud, interne skoler, projekter mv. 
 • Bogholderimæssig assistance og vejledning i forbindelse med etablering af institutionens bogholderi. 
 • Vejledning vedrørende den løbende økonomistyring og bedre anvendelse af institutionens ressourcer.
 • Udarbejdelse og indrapportering af årsrapporten og tilhørende nøgletal til Tilbudsportalen.
 • Rådgivning i forbindelse med nye investeringer.
 • Rådgivning i forbindelse med optagelse og omlægning af realkredit- og banklån. 
 • Rådgivning og sparring i forbindelse med udarbejdelse af/indgåelse af kontrakter.
 • Varetagelse af kontrakt til socialtilsynet i forbindelse med ændring af godkendelsesgrundlaget.
 • Rådgivning ved sammenlægning og ophør af opholdssteder og botilbud.
 • Rådgivning ved omdannelse af privat tilbud til institution i fonds regi.
 • Deltagelse i bestyrelsesmøder, møde med pengeinstitut og kreditforening samt tilsyn.
 • Budgetudarbejdelse og indberetning heraf til Tilbudsportalen.

Tilstedeværelse

At vi er mange opholdssteders første valg inden for rådgivning, revision og regnskabsudarbejdelse tilskriver vi vores tilstedeværelse. Vi vægter menneskelige relationer højt – den nære kontakt og tillidsskabende kommunikation er vigtig for os. 

Nærhed

Vi prioriterer nærheden til vores kunder – vi tager gerne kontoret under armen og udfører en stor del af opgaverne ude hos jer, uanset hvor I er beliggende. Det ser vores kunder som en stor gevinst, da det medfører: 

 • indblik i institutionens dagligdag
 • personlig kontakt og gensidig tillid
 • åben kommunikation.
Book et uforpligtende møde

Book et møde med en revisor. Vi står altid klar til en uforpligtende snak og eventuelt et tilbud.

Vi har eksperter og specialister klar til at tage en snak med dig, ligegyldigt om du har brug for rådgivning, revision, eller hjælp til årsregnskab, bogføring, skat, moms, fradrag eller lønadministration.

Med 13 kontorer fordelt over hele landet, kan vi tilbyde landsdækkende service.

Vi ser frem til at kunne hjælpe dig.

Kontakt

karrieremuligheder1072x200.jpg

Book et uforpligtende møde

Book et møde med en revisor. Vi står altid klar til en uforpligtende snak og eventuelt et tilbud.

Vi har eksperter og specialister klar til at tage en snak med dig, ligegyldigt om du har brug for rådgivning, revision, eller hjælp til årsregnskab, bogføring, skat, moms, fradrag eller lønadministration.

Med 13 kontorer fordelt over hele landet, kan vi tilbyde landsdækkende service. Find dit lokale kontor her

Vi ser frem til at kunne hjælpe dig.

Blue