Bliv kontaktet af en af vores specialister indenfor personalegoder

Book et uforpligtende møde
E-bog: Personalegoder 2022 - E-bogen beskriver beskatningen af en række forskellige personalegoder

Personalegoder

Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier. Derfor er udgangspunktet også, at den skattepligtige værdi af personalegoder er markedsværdien. Dette udgangspunkt fraviges for en lang række personalegoder, hvilket følger af henholdsvis lovgivning og praksis.

Skattemæssigt kan personalegoder opdeles i fem kategorier:

Når skatten skal beregnes, anvendes der fem forskellige modeller. Hvilken model der anvendes, afhænger helt af personalegodets type. De fem modeller er:

  • Skattefri personalepleje
  • Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder
  • Bagatelgrænse for mindre personalegoder
  • Beskatning af markedsværdien
  • Beskatning efter standardsatser

Set med medarbejdernes øjne er personalegoder som beskattes af markedsværdien de mest uinteressante. Her er det bare virksomheden, som har købt godet i stedet for medarbejderen.

Det kunne lige så godt være klaret ved, at virksomheden havde givet medarbejderen lidt ekstra i løn, så han eller hun selv kunne have købt det pågældende gode. Det eneste medarbejderen sparer rent skattemæssigt, er AM-bidraget.

Andre personalegoder beskattes efter nogle standardtakster. Det gælder f.eks. fri telefon, bil og sommerbolig. Her kan der opnås en skattemæssig gevinst for medarbejderen, hvis den skattemæssige standardsats for disse personalegoder er lavere end markedsværdien – hvad den oftest er.

Download e-bogen: Personalegoder 2022

Vil du have et overblik over samtlige personalegoder og hvilke skattemæssige regler, der gælder for dem?

Så hent vores gratis e-bog og få et fuldstændigt overblik over alle reglerne for personalegoder.

Hent E-bog

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at denne vejledning er af generel karakter og derfor ikke kan erstatte konkret rådgivning i forbindelse med personalegoder. Hvis du har brug for rådgivning, så skal du være velkommen til at kontakte os.

Bliv kontaktet af en revisor