Bogføring

Hjælp til bogføring og daglige administration?

Hjælp til bogføring uanset størrelse og med stor fleksibilitet

Måske er din virksomhed så lille, at du ikke har råd til at ansætte en bogholder på fuld tid, eller måske er den endda vokset så hurtigt, at du ikke har kunnet nå at følge med på ansættelsesfronten. Hos RSM kan vi imidlertid hjælpe dig med at holde fuldstændig styr på din bogføring, uanset størrelsen på og udformningen af din virksomhed.

Få styr på din bogføring - Vi klarer papirarbejdet

Det vigtigste for os er, at vores kunder føler sig trygge. Er du i tvivl, om vi skulle være det rette match for dig, tilbyder vi derfor et opstartsmøde. Med et opstartsmøde kan vi imødekomme de ønsker og potentielle bekymringer du måtte have.

Tag kontakt til os og få et gratis uforpligtende tilbud. Vi kan tilbyde dig:

✔ Overlad hele dit bogholderi til vores erfarne bogholdere i Erhvervsservice

✔ Outsource dele af dit bogholderi og forsæt med at håndtere de opgaver der giver værdi

✔ Vi tilbyder et sikkerhedstjek af dit udførte arbejde 

 

Book et gratis opstartsmøde

Overlad trygt hele dit bogholderi

Overvejer du at outsource din bogføring? I *RSM har vi adgang til de nyeste bogføringsprogrammer samt de bedst uddannede medarbejdere, hvorved vi effektivt kan hjælpe dig med de daglige udfordringer i bogholderiet. Vores medarbejdere kan anvende digitalisering og automatisering af processor og dermed effektivt løse opgaven.

Vi sikrer, at din virksomhed overholder gældende lovgivning, herunder bogførings-, moms-, selskabs- og skattelovgivningen.

RSM kan tilbyde hjælp med følgende opgaver:

Løbende:

 • Bogføring af modtagne leverandørfakturaer og oprettelse af betalingsforslag i netbank
 • Afstemning af bankkonti og øvrige relevante konti
 • Indberetning og udbetaling af løn
 • Udarbejdelse af fakturaer og rykke for tilgodehavender

Afstemning og rapportering:

 • Afstemning af kreditorer til kontoudtog
 • Afstemning og indberetning af moms og energiafgifter
 • Afstemning af løn og skyldige lønposter
 • Indberetning af lønrefusion
 • Indberetninger til offentlige myndigheder
 • Afstemning af anlægsaktiver og beregning af afskrivninger
 • Udarbejdelse af budgetopfølgning for resultat, balance og likviditet
 • Udarbejdelse af økonomi- og ledelsesrapportering - Tilpasset virksomhedens behov
 • Sparring og optimering af virksomheden

Med udgangspunkt i din virksomheds behov sammensætter vi i fællesskab den løsning, der passer præcis til dig. Vi sikrer, at du løbende har overblik over virksomhedens drift, tilgodehavender, forpligtelser og likviditet samt overholder indberetningskrav til myndighederne, som for eksempel løn og moms.

Ekstern bogholder eller ude ved jer

Som alternativ til at skulle benytte en freelance bogholder eller ansætte en bogholder, kan RSM tilbyde erfarne bogholdere med høj faglighed. Arbejdet kan udføres på vores kontor eller på virksomhedens adresse.

Dette mindsker sårbarhed overfor langvarig sygdom, fratrædelse, ferie, barsel mv.

Outsource dele af dit bogholderi - Få skræddersyet løsning

Vi kan sammensætte en løsning for din bogføring, som passer præcis til din virksomheds særlige behov. Med vores hjælp sikrer du, at du altid overholder gældende lovgivning og har fuld kontrol med regnskaber, faktureringer, betalinger og økonomi. På den måde kan du nøjes med at koncentrere dig om at drive din virksomhed, imens vi tager os af resten.

Vi tilbyder vores ekspertise i bogføring og kan skræddersy bogføringen efter dit behov. Med denne løsning er du stadig involveret i dit bogholderi og får en økonomisk forståelse, som er en af kernerne i udviklingen af din virksomhed. Vi står til rådighed med sparring og rådgivning, så du kan træffe de bedste valg.

Alternativ til at ansætte en deltids bogholder

Dette kan være et glimrende alternativ til dig der overvejer en deltids bogholder. Du skal ikke tænke på langvarig sygdom, jobskifte, opkvalificering af medarbejder, ferie mm. Her stiller RSM erfarende bogholdere med høj faglighed til rådighed i det behov du ønsker - her er også en fleksibilitet hvis der for behov for at justere i antallet af timer i forhold til arbejdsopgaverne. Dette kan være i forhold til vækst eller hvis din virksomhed er præget af sæsonudsving.

Sikkerhedstjek af udført bogføring

Mange selvstændige erhvervsdrivende vil gerne spare på omkostningerne til bogholderimæssig assistance og udføre dele eller hele bogholderiet selv. Dette giver god mening, hvis du har den nødvendige tid og ressourcer, der skal til for at have et godt indblik i virksomhedens økonomi. Men det bør overvejes om det er den bedste måde at bruge tiden på som virksomhedsejer.

Der kan være mange udfordringer forbundet med at sikre, at du overholder den nødvendige lovgivning på områderne som f.eks. bogførings-, moms-, kildeskatte- og selskabsloven. Hvis lovgivningen ikke er blevet overholdt, kan der opstå ubehagelige overraskelser, når du får en revisor til at udarbejde virksomhedens årsregnskab.

Vi anbefaler derfor en løbende gennemgang af dit bogholderi hver måned eller kvartal. Hos RSM gennemgår vi dit bogholderi og sikre:

 • Kontrol af, at du får korrekt fradrag for moms og energiafgifter
 • Kontrol af indberetninger til SKAT, herunder skattekontoen
 • Kontrol af afstemning af bankkonti
 • Kontrol af afstemning af løn
 • Kontrol af afstemning og inddrivelse af tilgodehavender
 • Kontrol af afstemning af gældsforpligtelser
 • Kontrol af afstemning af varebeholdninger eller igangværende arbejder
 • Kontrol af afskrivninger af anlægsaktiver

I forbindelse med vores gennemgang, assisterer vi gerne med uddannelse i korrekt bogføringsmæssige afstemninger således, at I selv kan foretage afstemningerne fremadrettet eller assistere med opgørelser og afstemninger efter jeres ønsker. Hos RSM fungere vi derfor som en sparringspartner, der vil se fremdrift i din virksomhed. Som opstart af vores samarbejde gennemgår vi dine normale procedurer i bogholderiet, og kommer gerne med forbedringsforslag ud fra vores erfaring, der sikre at du får en lettere hverdag.

I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab foretages der i forvejen en gennemgang af de normale procedurer i bogholderiet. Ved at flytte den årlige gennemgang til løbende opgørelser sikres, der en besparelse i forbindelse med udarbejdelse af regnskabet. Dette kan derfor udføres uden væsentlig flere omkostninger for virksomheden, samt sikre en højere kvalitet af den løbende bogføring.

How can we help you?

Contact us by phone 33 93 22 33 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us