Revision og rådgivning af vandforsyninger

Regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven og efter vandsektorloven er vigtige ledelsesområder i vandforsyningsvirksomheder. Dette gælder i høj grad også økonomistyringen generelt og ikke mindst budgetlægningen. 

RSM Denmark har, i kraft af mange års erfaringer på dette specielle område, ydet assistance med såvel revision som bistand til regnskabernes aflæggelse, samt lovkrævede erklæringsopgaver om priseftervisning. Vi har, i forbindelse med rådgivning af værkerne, bl.a. stor erfaring inden for assistance med budgetsystemer og budgettering hos vandforsyningsvirksomheder. 

Vi betjener i dag en række store og små vandforsyningsvirksomheder. Vi lægger stor vægt på den nære personlige kontakt med vandforsyningsvirksomheden, samt på altid at have opdateret viden på dette specielle område. 

Har I styr på følgende, for det er vi opmærksomme på:

 • Drifts-/budgetmæssige forhold, fx langtidsbudgetter
 • Værdiansættelsesmodeller
 • Byggestyring og udbudsregler
 • Låneoptagelse.

Revisor med unik viden om vandforsyning

I forbindelse med revision af vandforsyningens årsregnskaber, kan vi tilbyde vores assistance inden for en lang række områder, herunder: 

 • Udarbejdelse af årsregnskab.
 • Såfremt værket er skattepligtigt, rådgivning om og udarbejdelse af skattepligtig indkomst, samt udfyldelse og indsendelse af selvangivelse til SKAT.
 • Dialog med Konkurrencestyrelsen.
 • Udarbejdelse og revision af erklæringer til Konkurrencestyrelsen.
 • Rådgivning i forbindelse med investering og finansiering.
 • Rådgivning om forbedring af interne kontroller og administrative forretningsgange.
 • Rådgivning om den løbende økonomistyring og –rapportering, herunder omkring valg inden for de særlige regler i Vandsektorloven.
 • Bogholderimæssig assistance, herunder også opgørelse af moms og godtgørelsesberettigede energiafgifter.
 • Deltagelse på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. 
Book et uforpligtende møde

Book et møde med en revisor. Vi står altid klar til en uforpligtende snak og eventuelt et tilbud.

Vi har eksperter og specialister klar til at tage en snak med dig, ligegyldigt om du har brug for rådgivning, revision, eller hjælp til årsregnskab, bogføring, skat, moms, fradrag eller lønadministration.

Med 13 kontorer fordelt over hele landet, kan vi tilbyde landsdækkende service.

Vi ser frem til at kunne hjælpe dig.

Kontakt

karrieremuligheder1072x200.jpg

Book et uforpligtende møde

Book et møde med en revisor. Vi står altid klar til en uforpligtende snak og eventuelt et tilbud.

Vi har eksperter og specialister klar til at tage en snak med dig, ligegyldigt om du har brug for rådgivning, revision, eller hjælp til årsregnskab, bogføring, skat, moms, fradrag eller lønadministration.

Med 13 kontorer fordelt over hele landet, kan vi tilbyde landsdækkende service. Find dit lokale kontor her

Vi ser frem til at kunne hjælpe dig.

Blue