Her kan du bli kjent med noen av fordelene ved å jobbe i en akkurat passe stor virksomhet.

 

 

Her kan du bli kjent med noen av fordelene ved å jobbe i en akkurat passe stor virksomhet.

Sånn kan du ha det på jobb - se video

Akkurat passe stor

Vi er en akkurat passe stor virksomhet her i RSM. Vi høster godt av mange av fordelene ved å være stor og samtidig mange av fordelene ved å være noe mindre. På denne siden kan du se og lese mer om noen av dem.  

Kanskje er du som oss; en som ikke alltid trives med å følge flokken?

Edel, RSM Oslo

Navn: Edel Marie Olsen
Hvor lenge har du vært i RSM? Siden januar 2018
Jobber med: Revisjon
Hvilke fordeler får du av at RSM er en akkurat passe stor virksomhet?

Før jeg begynte i RSM jobbet jeg 20 år i en virksomhet med bare to ansatte. Nesten 100 ganger så mange ansatte gir en del fordeler. Det jeg kanskje setter størst pris på ved RSM er å ha tilgang på ekspertisen vi har innen skatt, avgift og selskapsrett.

Her i RSM har jeg ikke mistet muligheten til å jobbe tett med partnere. Det er en åpen dør-policy og det er lav terskel for å be om hjelp og tilbakemeldinger. Jeg får på mange måter både i pose og sekk.

I tillegg må jeg nevne det sosiale, store og små sammenkomster og fellestreninger der man kan bli bedre kjent med alle de nye kollegene.

Ingrid, RSM Oslo

Navn: Ingrid Næsguthe
Hvor lenge har du vært i RSM? Siden høsten 2018
Jobber med: Revisjon
Hvilke fordeler får du av at RSM er en akkurat passe stor virksomhet?

En fordel med å være såpass små som vi er, er at jeg har fått ansvar veldig tidlig og har flere kunder der det kun er meg og partner som er ansvarlige. Det gir en god mestringsfølelse tidlig i karrieren når man kan fullføre noe fra a til å nærmest på egenhånd.

Samtidig er vi såpass store at vi har både en advokatavdeling og en transaksjonsavdeling. Det gjør at vi også jobber i større team på mer komplekse prosjekter. Den variasjonen er fin å ha, det gjør at man lærer mer.

 

Sjefen vet hva du heter

Vi pleier å si at en av fordelene ved å jobbe i en akkurat passe stor virksomhet er at sjefen vet hva du heter. Det er i grunn en metafor for at alle kjenner alle og at man blir sett når man jobber i et mellomstort selskap. Men vi tenkte i grunn å ta det litt bokstavelig, og satte derfor sjefen vår på prøve.

Se video: 

hrb_gjetter_navn.png

 

Mariann, RSM Lyngdal

Navn: Mariann Adolfsen Hole

Hvor lenge har du vært i RSM? Siden juli 2017

Jobber med: Revisjon i Agder

Hvilke fordeler får du av at RSM er en akkurat passe stor virksomhet?

Det jeg setter pris på er at RSM er stort nok til at man kan spesialisere seg innen en spesiell bransje eller fagområde. Samtidig er vi såpass små at man både kan og må jobbe med varierte arbeidsoppgaver. Den balansen er veldig fin.

Jeg vil også si at det er fint å kunne både være såpass store at vi har mange spennende og til dels store kunder men ikke er så store at jeg ikke får muligheten til å få være med på hele revisjonsprosessen fra a til å. Å få såpass med ansvar tidlig gjør hverdagen veldig interessant. I tillegg er avstanden mellom medarbeider og partner kort.

Dessuten er det positivt å ha såpass mange gode kolleger på andre kontor i landet, jeg gleder meg til årets høsttur, som går til Færøyene.

Marianne, RSM Forus

Navn: Marianne Nesdal
Hvor lenge har du vært i RSM? Siden januar 2018
Jobber med: Revisjon på kontoret på Forus
Hvilke fordeler får du av at RSM er en akkurat passe stor virksomhet?

Vi får en større faglig styrke som del av et nettverk, med flinke kolleger både ved andre kontorer i Norge og i utlandet. Dessuten er det veldig praktisk med internasjonal tilknytning når kunder gjør investeringer i utlandet.

Samtidig er det fint å være på et mindre kontor, der alle kjenner alle. Det skaper en positiv holdning til å hjelpe hverandre, og dermed blir spørsmål som oftest avklart veldig fort.

Jeg liker også at vi alle har muligheten til å vie en dag til lokalsamfunnet, der jeg har vært med å rydde boss i strandkanten de to siste årene.

Det er mange fordeler med å jobbe i et akkurat passe stort selskap:

Fordeler med å jobbe i et akkurat passe stort selskap.

Se vår video