I RSM er vi 270 kompetente og engasjerte mennesker som hver dag jobber målrettet for å møte samfunnets forventninger til oss som tillitsskaper i næringslivet samt forvalte den tilliten som eksisterende og nye kunder viser oss. Våre kunder varierer fra små norske selskaper til internasjonale børsnoterte konsern. 

Menneskene i RSM er det mest verdifulle vi har, og vi jobber målrettet for å videreforedle vår kultur med fokus på samspill og kontinuerlig læring og utvikling. Vi tror på at ulike mennesker med felles mål skaper det beste laget, og vi gleder oss når vi kan hjelpe hverandre til å lykkes. Får vi mennesker til å blomstre og utvikle seg som den aller beste utgaven av seg selv vil dette bidra til både økt kvalitet og gode kundeopplevelser.

Kvalitet skal gjennomsyre alt vi gjør i RSM. Fokus på kontinuerlig læring og utvikling er en forutsetning for å opprettholde den kvaliteten som både vi og omverdenen forventer. Dette innebærer at vi til enhver tid holder oss oppdaterte for å forstå gjeldende lover og regler, men dette alene er ikke tilstrekkelig. Helt avgjørende er at vi også forstår våre kunders virksomhet og deres omgivelser.

Det å forstå den teknologiske utviklingen og hvordan denne påvirker den enkelte kundes virksomhet er helt avgjørende for å kunne levere revisjonstjenester av høy kvalitet. Derfor fortsetter vi å bygge en kultur der vi hver dag søker ny kunnskap og er nysgjerrige på hvordan ny teknologi kan brukes til å heve kvaliteten og bedre arbeidsprosesser, samtidig som vi hele tiden aktivt søker nye mennesker som kan tilføre oss ny kunnskap og forsterke laget ytterligere.  

I RSM tror vi på åpenhet og det å snakke sammen, og vi er overbevist om at dette er med på å skape tillit hos både ansatte, kunder og omverdenen for øvrig. Åpenhet rundt spørsmål om selskapets eierskap, inntekter, medarbeiderutvikling og kvalitetskontroller er derfor viktig for RSM. Dette er blant de forholdene du kan lese mer om i denne rapporten.

 

 


 

Les rapporten i pdf her.