Eiendom

oppdatert per 17. desember 2019

government3.jpg

Det norske eiendomsmarkedet blir stadig mer profesjonelt, og de senere årene har også flere internasjonale aktører investert i Norge. 

I kombinasjon med et stadig mer gjennomregulert markert med mange kompliserte lover og regler, ser vi et økende behov for bistand fra ekspertise innenfor ulike fagfelt.  

RSM bistår store og små aktører med å optimalisere virksomheten i forhold til gjeldende regelverk, og med å skape verdi gjennom hele livssyklusen til eiendomsselskapene fra oppkjøp eller nybygg, til utvikling, drift og/eller salg. 

Regnskap, skatt og merverdiavgift

Reglene knyttet til regnskap, skatt og merverdiavgift er kompliserte, og det vil for de fleste være en fordel å kjenne reglene godt. 

For eksempel er grensen mellom vedlikehold som kan fradragsføres direkte og påkostninger som må aktiveres, ulik for regnskap og skatt, slik at ved store og små byggeprosjekter kan det være mulig å få et godt regnskapsmessig resultat samtidig som man får et lavt skattepliktig overskudd. Dette er bare et av mange eksempler på viktigheten av å kunne gjeldende regelverk.

Vinteren 2019 skriver RSM en artikkelserie om regnskap, skatt og merverdiavgift i de ulike fasene av en eiendomslivssyklus. Følgende artikler er publisert:

 • Kjøp av eiendom (1. oktober 2019)
 • Oppføring av eiendom (publiseres ila november 2019)

Boligutvikling

Det er en vanlig misforståelse at boligutvikling ikke skaper utfordringer knyttet til skatt og avgift. 

Det finnes flere sentrale problemstillinger som boligutviklere bør kjenne til, for eksempel:

 • Hva er rimelig skatterabatt ved kjøp for boligutvikling
 • Skatte- og avgiftsmessig behandling av rivningskostnader
 • Skattemessige restsaldoer
 • Uttaksmerverdiavgift
 • Problemstillinger knyttet til infrastrukturkostnader
 • Risikoen for tap av skatteposisjoner (for eksempel fremførbart underskudd) i prosjekter med flere eiere.
 • Risikoen for rentebegrensning etter rentebegrensningsregelen og hvordan man kan unngå det.

Les mer: Skatt og merverdiavgift: Her kan det gå galt i boligutviklingsprosjekter

Eiendomsskatt

I Norge er eiendomsskatt en kommunal skatt som reguleres av eiendomsskatteloven. Det betyr at det er kommunene som selv bestemmer hvorvidt det skal utskrives skatt, hva skattesatsene skal ligge på og hvordan skatten kreves inn. 

Alminnelig taksering for skatteformål skjer normalt hvert tiende år, og blir stående fast i påfølgende ti år. I 2014 fikk kommunene adgang til å benytte Skatteetatens formuesverdier som skattegrunnlag for bolig. Dette har forenklet takseringsjobben for kommunene - en prosess som tidligere var svært ressurskrevende. 

Les mer: Eiendomsskatt Oslo

Hvordan finne nyttig informasjon om eiendom?

Estate Nyheter er Norges ledende nettsted for nyheter om eiendomsbransjen, mens Bygg.no er ledende på nyheter for byggeindustrien. Internasjonalt finnes det en rekke tilsvarende nettsteder, som for eksempel PropertyEU.

Info om konkrete eiendommer fra Kartverket finnes på SeEiendom.no og Norgeskart.no.

Dette kan RSM gjøre for ditt selskap

RSM har lang og bred erfaring som totalleverandør av tjenester innenfor revisjon, skatt, merverdiavgift, regnskap, selskapsrett og transaksjonsstøtte til eiendomsbransjen. Vi bistår både større syndikater og fond, i tillegg til store og små eiendomsutviklere og eiere av både nærings- og boligeiendom. 

Som rådgiver for mange aktører, holder vi oss oppdatert på hva som skjer i bransjen, både på markedssituasjonen og endrede lover og regler. Med dette sikrer vi at vår spisskompetanse kommer våre kunder til gode på en effektiv og treffsikker måte. 

Kjøp av eiendom

Vi bistår blant annet med:

 • Due diligence ved kjøp av eiendom eller selskap (finansiell, skatt og avgift)
 • Optimalisering og restrukturering av eierstruktur og kjøpsobjekt
 • Skatte- og avgiftsrådgivning

Utvikling av tomt og bolig

 • Boligutvikling
 • Utvikling av næringseiendom
 • Strukturering av sammensatte prosjekter (næring og bolig)
 • Strukturering av samarbeidsprosjekter («joint venture»)
 • Borettslagsmodellen

Vi kjenner godt til den såkalte “borettslagsmodellen”, og har erfaring fra større boligprosjekter som har gitt våre kunder betydelige økonomiske besparelser ved utvikling av borettslag.

Driftsfasen

Vi bistår blant annet med:

 • Revisjon av regnskap etter NGAAP eller IFRS
 • Bistand og rådgivning i forbindelse med utarbeidelse av regnskap
 • Utarbeidelse av skattemelding, samt rådgivning knyttet til skatt og merverdiavgiftstrukturering av selskap og konsern

Les mer: IFRS

Salg av eiendom

Vi bistår blant annet med:

 • Klargjøre selskaper for salg (fisjon, fusjon, omdanning eller annen restrukturering)
 • Praktisk bistand i forbindelse med salgsprosessen (administrasjon av datarom)
 • Gjennomgang av selskapet før salg (vendors due diligence)

Har du spørsmål til våre tjenester eller behov for bistand? Kontakt gjerne en av våre eksperter i dag! 

HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Har du spørsmål knyttet til våre tjenester? Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat! 

Bruk kontaktskjema for å sende oss en melding eller se kontaktinformasjon til våre kontorer under.

Kontakt oss

SE VÅRE KONTORER

RSM | Oslo

Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norway
Pb. 1312 Vika, 0112 Oslo, Norway
T: +47 23 11 42 00
F: +47 23 11 42 01

RSM | Bergen 
Kanalveien 105 B, 5068 Bergen, Norway
Pb. 63, Kristianborg, 5822 Bergen, Norway
T: +47 55 55 77 77
F: +47 55 55 77 70

RSM | Voss
Strandavegen 11, 5705 Voss, Norway
Pb. 136, 5701 Voss, Norway
T: +47 56 52 04 00
F: +47 55 55 77 70

RSM | Stord
Hatlandsmyro 9, 5412 Stord, Norway
T: +47 53 40 99 80    
F: +47 55 55 77 70

RSM | Arendal 
Frolandsveien 6, 4847 Arendal, Norway 
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01            

RSM | Kristiansand 
Gravane 20, 4610 Kristiansand S, Norway 
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01     

RSM | Mandal 
Veverigata 18, 4514 Mandal, Norway
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01     

RSM | Lyngdal 
Fiboveien 2 B, 4580 Lyngdal, Norway
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01     

RSM | Forus
Stokkamyrveien 22, 4313 Sandnes, Norway
T: +47 51 63 85 00
F: +47 51 63 85 01

Har du spørsmål knyttet til våre tjenester? Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat! 

Kontakt oss