RSM Norway
Languages

Languages

Arrangementer

Vi tilbyr ulike seminarer og foredrag for både næringsliv og studenter. Følg med på vår side for en opplisting av våre arrangementer og også hvilke arrangementer du har mulighet til å møte oss på.

22. november 2017
Utenlandske virksomheter sin aktivitet i Norge utløser i prinsippet de samme krav til rapportering som for norske virksomheter. For norske oppdragsgivere inntrer dessuten en særskilt rapporteringsplikt ved bruk av utenlandske leverandører og arbeidstakere.
30. november 2017
Risiko for feil skattemessig behandling ved internasjonale transaksjoner har eksistert lenge. Globalisering, fri bevegelse av kapital og digitalisering innebærer at langt flere har mulighet til å planlegge skatteoptimale selskapsstrukturer enn tidligere.