Norge
Languages

Languages

Frokostseminar om tjenestekontrakter med utenlandske leverandører

This event has finished.

22. november 2017

Utenlandske virksomheter sin aktivitet i Norge utløser i prinsippet de samme krav til rapportering som for norske virksomheter. For norske oppdragsgivere inntrer dessuten en særskilt rapporteringsplikt ved bruk av utenlandske leverandører og arbeidstakere. Mangelfull eller feil rapportering ved inngåelse av tjenestekontrakter med utenlandske leverandører kan medføre merarbeid og uforutsette kostnader.

På dette frokostseminaret tar vi for oss noen av de aktuelle problemstillingene som oppstår ved bruk av utenlandsk arbeidskraft:

  • Særskilt rapporteringsplikt for utenlandske oppdrag og arbeidstakere
  • ID-kontroll, arbeidstillatelse og allmengjorte tariffavtaler
  • Skatteplikt for utenlandske virksomheter og ansatte
  • Innberetningsplikt av skatt og avgifter
  • Fritak for trygdeavgift og arbeidsgiveravgift
  • Ansvar for skatt og avgift ved bruk av utenlandske leverandører og innleide arbeidstakere  
  • Merverdiavgift, herunder spørsmål om registrering, snudd avregning og midlertidig innførsel

 

Dato: 22. november 2017
Tid: Frokostservering og registrering fra kl. 8.30 Seminar 9.00 - 10.00
Sted: RSM Norge AS, Kanalveien 105 B, 5068 Bergen 

 

Foredragsholder:

synne_web_.png

Synne Bjotveit 
Partner | advokat, RSM Advokatfirma AS

 

Påmelding: Meld deg på her.  
Frokostseminaret passer for alle som er involvert i engasjementer med utenlandske tjenesteleverandører.
Påmeldingsfrist er 20.november

Sted

RSM Norge AS, Kanalveien 105 B, 5068 Bergen

Default