Hva kan vi bistå med | eiendom

RSM kan bistå aktører, både små og store, som investerer i eiendomsmarkedet i Norge med å maksimere profitt og skape verdi gjennom hele livssyklusen til eiendomsselskapene.
 

Oppkjøpsfasen:

 • Due diligence av eiendomsobjekt/-selskap (finansiell, skatt, avgift og juridisk)
 • Optimalisering-/restrukturering av eierstruktur
  • Vi er en av svært få aktører som kjenner godt til den nå stadig mer brukte «borettslagsmodellen». Vår erfaring er her fra større boligprosjekter som videre har resultert i en betydelig økonomisk uttelling for våre kunder.
 • Skatte- og avgiftsrådgivning

Driftsfasen:

 • Revisjonstjenester
 • Bistand, rådgivning i forbindelse med og/eller utarbeidelse av regnskap etter NGAAP eller IFRS
 • Skatteplanlegging og rådgivning i forbindelse med og/eller utarbeidelse av ligningspapirer
 • Løpende proaktiv rådgivning

Salgsfasen:

 • Klargjøre selskaper for salg (fisjon, fusjon, omdanning eller annen restrukturering)
 • Praktisk bistand i forbindelse med salgsprosessen (administrasjon av datarom)
 • Gjennomgang av selskapet før salg (vendors due diligence)

 

istock-000057718806-large.jpg

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss