Hva kan vi bistå med | handel

Vi ønsker å bidra til verdiøkning for våre kunder i handelssegmentet. I Norge er vi det mellomstore kompetansehuset innen innenfor revisjon, skatt/avgift, advokattjenester og transaksjonsbistand og vi kan bidra i forbindelse med:

Skatt/avgift:

 • Toll- og innførselsavgifter
 • Skatte- og merverdiavgiftsspørsmål
 • Bokettersyn – vurdering av omfang mv., samt dialog med skattemyndighetene
 • Internprising mellom grossist- og detaljistledd

Avtaleforhold:

 • Agentforhold – agenturavtaler, avgangsvederlag, markedsføringsstøtte
 • Kommisjonsforhold – avtaler
 • Innkjøpsforhold – avtaler, prising, lønnsomhetsvurderinger/kalkyler
 • Leieavtaler for, eller kjøp av lokaler
 • Ansettelsesavtaler

Salg, kjøp, samarbeid, reorganisering:

 • Oppkjøp: avtaler for kjøp av aksjer/virksomhet
 • Verdsettelser og beregninger ved salg/kjøp
 • Due diligence, finansiell/skatt/juridisk  
 • Samarbeidsavtaler, joint ventures '

Revisjon mv.:

 • Revisjon, utarbeidelse av årsregnskap, ligningspapirer
 • Regnskapsrettslige forhold
 • Støtte til kundens økonomifunksjon

kortbetaling_770x367_low_res.png

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss