Norge
Languages

Languages

Hans Ragnar Berg, daglig leder
28. april 2020

Trondheim; en akkurat passe stor ambisjon

Det er mange brikker som skal på plass for å klare å etablere et nytt kontor. Vi har lenge hatt ambisjonene og erfaringen; nå har vi også folk. Neste steg er å finne flere kunder og ansatte som liker en utfordrer.
27. april 2020

Rentebegrensningsreglene – omfattende rapporteringsplikt fra 2019

Publisert på Estatenyheter.no 23.04.2020
17. april 2020

Utsatt frist for å levere skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper

Fristen for å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31. mai til 31. august.
14. april 2020

Skattedirektoratets uttalelse om halvering av den reduserte mva-satsen

Mva-satsen for persontransport, hotellovernatting og kultur- og idrettsarrangementer er fra 1. april satt ned fra 12 % til 6 %. Nedsettelsen er ment å være midlertidig, og er foreløpig varslet at skal gjelde kun frem til 31. oktober i år.
Betalingsfritak og betalingsutsettelse
8. april 2020

Betalingsutsettelse, -rabatt og -fritak

Korona-situasjonen aktualiserer betalingsutsettelser, tilståelse av rabatter, betalingsfritak og/eller frafall av betalingskrav. Bruken av denne type virkemidler reiser spørsmål om hvordan merverdiavgiften skal behandles. 

Pages