Norge
Languages

Languages

Adgang til å søke om utsatt frist for innlevering av skattemelding for næringsdrivende, selskaper, mv.

Fra RSM Nyhetsbrev 7/2017


Fristen for innlevering av skattemelding er i utgangspunktet 31. mai for andre enn lønnsmottakere og pensjonister, herunder næringsdrivende og selskaper. Disse skattyterne har tidligere inntektsår selv hatt anledning til å søke om utsatt frist med innlevering av skattemelding med inntil 14 dager.


Denne adgangen er nå utvidet slik at det kan søkes om utsatt frist med inntil 30 dager. Endelig frist vil da være 30. juni. Dette gjøres ved å sende inn skjemaet RF-1114 via Altinn.


Fristen for å søke om utsettelse er 31. mai.


Fristen for å innbetale tilleggsforskudd for å unngå at det beregnes renter på en eventuell restskatt er fortsatt 31. mai.


 


Les hele nyhetsbrevet her: RSM Nyhetbrev 7/2017 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss