Endringer i formuesskattesats for upersonlige skattytere

revidert_nasjonalbudsjett_4.png
I Norge er det hovedsakelig privatpersoner som er formuesskattepliktige, mens selskaper er unntatt formuesskatt. Likevel er noen juridiske subjekter formuesskattepliktige, bl.a. sparebanker, samvirkeforetak og enkelte stiftelser.

Formuesskatten for privatpersoner ble økt i Støre-regjeringens første reviderte statsbudsjett høsten 2021. Ettersom skattesatsen for personlige og upersonlige skattytere i inntektsåret 2021 og tidligere har vært lik, mener regjeringen at den burde fortsette å være det. Derfor foreslås nå en økning av formuesskatten også for upersonlige skattytere som ble «glemt» i fjor høst fra 0,15 til 0,25 % på skattepliktig formue.


Se våre øvrige artikler om RNB 2022:

Kontakt

Morten Hereng Christophersen
Partner | Managing Partner

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss