Mva-fritaket for el-biler byttes ut med en tilskuddsordning fra 2023

revidert_nasjonalbudsjett_2.png

Regjeringen varsler å fjerne gjeldende mva-fritak for el-biler fra 2023. I stedet gis det tilskudd tilsvarende merverdiavgiftsbeløpet på salgssummen, opp til kr 125 000,-. El-biler som etter nyttår har en pris på kr 625 000,- inklusive merverdiavgift får med andre ord et tilskudd på kr 125 000,- slik at den reelle kostnaden vil være kr 500 000,-.  Det vil si at el-biler med en pris opp til kr 500 000,-, eksklusive merverdiavgiftm ikke blir dyrere som følge av at det innføres merverdiavgift ved salg av nye el-biler.  Innføring av tilskuddsordningen er avhengig av en godkjenning av ESA og regjerningen vil sette i gang en prosess for godkjennelse innen 1. januar 2023.

 


Se våre øvrige artikler om RNB 2022:

Kontakt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss