Mva-rapporteringen av 1. termin (januar-februar) 2020 | Frist 14. april

building-15.jpg

Myndighetene har utsatt betalingsfristen for mva., for 1. termin til 10. juni, men ikke rapporteringsfristen. Mva-oppgaven for 1. termin skal derfor innleveres 14. april i år, dvs. første arbeidsdag etter påske.

Den økonomiske krisen mange virksomheter befinner seg i nå har aktualisert en del særskilte problemstillinger knyttet til mva., som kan gjøre at fristen blir vanskelig å holde for en korrekt rapportering. Det kan eksempelvis gjelde de som har gitt betalingsutsettelser, rabatter mv., se i den forbindelse vår artikkel om betalingsutsettelse. Det kan også gjelde virksomheter som har fakturert med redusert sats, eller de som har hatt denne type kostnader, se vår omtale av utfordringene ved innføring av lav mva-sats.

Selv om forsinket innlevering av mva-oppgaven ikke skal utløse tvangsmulkt, vil vi anbefale at man rapporterer inn det man har og inngir en merknad om det vil bli sendt en korreksjonsoppgave, alternativt at man varsler innen fristen om at oppgaven vil bli sendt inn så snart de nødvendige tilpasninger er gjort. Merknaden inngis i merknadsfeltet i oppgaven eller varsles via Altinn.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål. 

 

covid-19_oppdaterte_nyheter.png

Vi holder deg oppdatert på endringer fra myndighetene. Følg med på våre nyhetsbrev, og også på våre løpende oppdateringer av nyheter på denne siden.

Kontakt

Marianne Brockmann Bugge
Partner | advokat

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss