Når var forrige gang du gjorde noe for første gang?

hrb_770x367.png

RSM World Day går av stabelen i dag, den 29. september. Tema for årets markering er verdien av nysgjerrighet. Ja, hvorfor forsvinner vår barndoms nysgjerrighet?  

Som liten stilte du spørsmål om alt; hvorfor himmelen er blå? Hvorfor du ikke kan spise sjokolade hver dag og hvorfor man må gjøre leksene? Nysgjerrigheten er drivkraften for all vår læring, men hvorfor stilner den når vi blir voksne? Nysgjerrighet er da vel så viktig nå? Uten tilstrekkelig nysgjerrighet tror jeg dessverre vi går glipp av mye.

Nysgjerrig som leder, medarbeider og leverandør

En viktig egenskap som leder er å være nysgjerrig på hva som driver kollegaer rundt meg; hva de vil, hva som uroer dem, hvilke ambisjoner de har for sin karriere og hvilke ideer de har for vår videre utvikling. Jeg kan ikke styre skuta for eget forgodtbefinnende!

Som medarbeider er det vel så viktig å være nysgjerrig. Vi må stadig tilegne oss ny kunnskap og nye ferdigheter, mestre ny teknologi og jakte nye muligheter.

En god leverandør er også en nysgjerrig leverandør, som ønsker å lære seg bransjen og kundens særegenheter. Det er jo ikke slik at «one size fits all», og de fleste gode leveranser starter med det å forstå kundens virksomhet og omgivelser.

Hvorfor stagges vår nysgjerrighet?

Spørsmålet er hvorfor vi er mindre nysgjerrige som voksne enn som barn. I en undersøkelse blant 3000 medarbeidere referert til i Harvard Business Review sier kun 24 % at de føler seg nysgjerrige på jobb, mens 70 % sier de føler seg blokkert fra å stille flere spørsmål – selve roten til nysgjerrighet.

Sir Ken Robinson mener den reduserte nysgjerrigheten har sammenheng med hvordan skoler dreper kreativiteten vår ved å tvinge frem ett eneste riktig svar i de fleste fag. Det har sikkert noe med saken å gjøre.

En annen årsak er at vi naturligvis har lært mer som voksne. Vi vet at himmelen er blå fordi blått lys spres i større grad enn andre farger. Men ingen kan da like mye som Google? Er det ikke slik at dersom man påstår å være ferdig utlært så er man ikke utlært, men snarere ferdig? Hvorfor er det da slik at vi ikke tør å stille spørsmål; er det av redsel for at noen spørsmål faktisk er dumme?

Jeg lærte tidlig av en av mine mentorer at det er viktig å stille spørsmål, selv såkalte dumme spørsmål om ting jeg strengt tatt burde kunne. Som hun sa var det langt bedre at jeg stilte spørsmålet enn at jeg forble uvitende.

Tre enkle råd

Noen tips til hvordan man kan bedre nysgjerrigheten på jobb er som følger:

 1. Ansett nysgjerrige personer
  Stiller du spørsmål i intervjuer rundt kandidatens nysgjerrighet eller situasjoner der de bare måtte komme til bunns i en sak? Gjør det!
   
 2. Lær noe nytt
  Det er et poeng i seg selv å stadig lære noe nytt. Vi spør alltid barna hva de har lært på skolen i dag, hvorfor ikke spørre ansatte om hva de har lært den siste uken? Det er kanskje bedre enn en evig gjentagelse av spørsmålet hvordan går det?
   
 3. Hvorfor-samtalen
  Inviter alle nye medarbeidere til en hvorfor-samtale der hele målet er å la dem sette spørsmålstegn ved alt dere gjør.
   

Et siste råd er å følge en læresetning for et godt og nysgjerrig liv. Du må alltid evne å ha et godt svar på spørsmålet: Når var forrige gang du gjorde noe for første gang?

For min del var det da vi skulle installere Apple-TV på hytta, og noen i familien hadde glemt fjernkontrollen. Etter at vi klødde oss i hodet en stund var det niåringen som foreslo at vi like gjerne kunne spørre Google. Så nå har vi alle lært at fjernkontroll også finnes i en app.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss