Norge
Languages

Languages

Skatteseminar Oslo - Bergen - Voss

Vi i RSM har gleden av å invitere til et gratis frokostseminar om Skattereformen 2016-2018. Reformen «tjuvstarter» i Statsbudsjettet for 2016, og vi tar med det relevante derfra også.

Seminaret blir avholdt i Oslo, Bergen og Voss

Hovedpunktene blir:

  •  Redusert selskapsskatt – satsen for alminnelig inntekt skal ned mot 22 %.
  •  Økt skatt på utbytte, utdeling og gevinst er på aksjer og selskapsandeler - analyse av om man bør ta ut utbytte i 2015?
  •  Ny trinnskatt – tilsvarende bruttoskatt i stedet for toppskatten.
  •  Formuesskatt – særlig om fast eiendom og mulig unntak for næringsrelatert kapital.
  • Aksjonærlån beskattes som utbytte fra 7. oktober 2015; hva er nytt lån?
  • Innstramming i rentebegrensningsregelen – i 2016 og signaler videre fremover.
  • Endringer i avskrivningssatser og saldogrupper.
  • Tiltak mot overskuddsflytting; kildeskatt på renter og royalty, land for land-rapportering mv.
  • Merverdiavgift for finanssektoren.

 

Oslo - 5. november kl. 08.00 - 10.00
Filipstad Brygge 1, 8.etg.
Påmelding senest 3. november.

Bergen - 11. november kl. 08.00 - 10.00
Kanalveien 105 B.
Påmelding senest 9. november

Voss - 12. november kl. 08.00 - 10.00
Park Hotell Vossevangen, Uttrågata 1-3
Påmelding senest 9. november

Påmelding gjøres på mail: [email protected]

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss