Norge
Languages

Languages

Unngå tvangsmulkt ved for sen levering: Aksjonærregisteroppgaven har frist 31. januar

Financial Services_offset_147970_low res.jpg


Fristen for å levere aksjonærregisteroppgaven for 2017 er 31. januar 2018. Husk at det er mulig å levere oppgaven allerede nå.I RSM nyhetsbrev 10/2016 omtalte vi hvilke selskaper som har plikt til å levere aksjonærregisteroppgaven. Skatteetaten kan ilegge tvangsmulkt ved for sen eller manglende levering av aksjonærregisteroppgaven. Det vil påløpe ett rettsgebyr per dag, og maksbeløpet er satt til 50 rettsgebyr. Rettsgebyret for 2017 er kr 1049. Det er foreslått å øke dette til kr 1 130 i 2018. I brev til Stortinget den 14. juni 2017 opplyser Finansministeren at det, som følge av manglende levering av aksjonærregisteroppgave, er ilagt tvangsmulkt til 6 277 bedrifter, med et samlet beløp på kr 154 212 441. Tallene kan imidlertid endre seg blant annet som følge av klager og anmodninger om ettergivelse.  Vi anbefaler alle som har plikt til å levere aksjonærregisteroppgave om å gjøre dette innen fristen. Husk at det er mulig å levere aksjonærregisteroppgaven allerede nå. Dersom man ikke ønsker å vente på den ferdigutfylte utgaven som blir tilgjengelig i Altinn tidlig i desember, kan man sende inn oppgaven på manuelt skjema. 


Klikk her for brev

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss