Vi må ha trua!

hans_ragnar_berg_770x367.png

I disse tider lener jeg meg på en strofe fra nylig avdøde Jahn Teigen: Jeg står i mørke, skimter lyset i det fjerne. Ja, jeg velger å være en optimist, selv i disse krevende tider.

Denne krisen er tyngst for de som er direkte rammet av sykdommen, deres pårørende og helsearbeidere. I tillegg er det mange som har en berettiget uro for egen økonomi og arbeidsplass. Noen har mistet jobben allerede, titusenvis er permitterte.

Det primære målet for RSM er å komme gjennom denne krisen med så mange arbeidsplasser og kunder i behold som mulig.

Selv om mye ser mørkt ut nå, ser jeg faktisk et lys i det fjerne. På samme måte som nøden lærer en naken kvinne å spinne, er jeg overbevist om at vi kan lære noe av denne krisen vi står i nå. Jeg har et håp om at det vi nå lærer vil bidra til at vi har bedre forutsetninger for å lykkes i fremtiden.

Den positive siden ved tvang

Den nye arbeidshverdagen har tvunget frem endringer i måten vi jobber og samhandler på. Jeg er i utgangspunktet ingen stor tilhenger av tvang, frivillig endring er som oftest å foretrekke. Samtidig kan jeg ikke stikke under en stol at tvang kan gi resultater.

Vi har nå for eksempel gjennomført vårt første heldags styremøte via videokonferanse, som følge av karantenebestemmelsene. Det fungerte helt utmerket, og sparte oss faktisk for en hel del tid. Miljøregnskapet er ganske sikkert positivt det også. Styret skal nok fortsatt møtes fysisk fremover, men neppe hver gang.

Alle ansatte i RSM er nå langt mer aktive på digitale møteplasser, som for eksempel Teams, enn før. Det er åpenbart at den nye arbeidshverdagen har hatt langt større effekt på utviklingen av vår digitale kompetanse enn alskens frivillige kurs vi har tilbudt. Vi skal ikke gå over til permanent hjemmekontor for alle, men vi skal bygge videre på den læring og erfaring som denne tiden gir oss.

Denne nye hverdagen gir også et nødvendig puff til å utnytte digitale løsninger, som eksempelvis digital signatur og andre skybaserte tjenester til det fulle. Med samfunnets tvang og vår bistand kan vi sammen med kundene ta sjumilssteg i en mer effektiv og digital retning.

Også en ny hverdag

Det er ikke bare arbeidshverdagen som kan ha blitt endret for godt gjennom denne krisen. Flere har nå oppdaget at det å handle dagligvarer på nettet er et godt alternativ til å kjøre til butikken. Henvendelser til Dr. Dropins videokonsultasjon har ifølge e24.no blitt mangedoblet. Folk følger sine favorittartister via digitale konserter og treningssentre har utviklet et digitalt treningstilbud.

Noen av disse vanene vi blir påtvunget vil ganske sikkert vedvare selv etter krisen, til glede for både oss og kan hende for miljøet. Den utviklingen hadde ikke gått like fort uten krisen.

Langt fra lystig

Jeg vil igjen understreke at jeg har stor sympati med alle som er syke, deres pårørende, de som sikrer liv og helse og de som er bekymret for egen økonomi og samfunnets ve og vel for øvrig. Jeg mener ikke å bagatellisere situasjonen vi er oppe i, på langt nær. Vi må bare ikke miste alt håp, for da blir krisen mer alvorlig og langvarig enn den trenger å bli.

Stå på. Grip mulighetene.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss