Norge
Languages

Languages

Cecilie Tronstad
Partner


Kontor : RSM Oslo
Tjeneste : Regnskap | IFRS
Biografi

Cecilie er partner og oppdragsansvarlig revisor i RSM, og er leder for vår faggruppe innen regnskap . Hun er utdannet i revisjon og er statsautorisert revisor. Cecilie arbeider hovedsakelig med finansiell revisjon og rådgivning til revisjonsklienter. Hun har bred erfaring innen områdene revisjon, regnskap, skatt/avgift og generell rådgivning for klienter i mange segmenter, men med hovedvekt på eierstyrte virksomheter. Cecilie har også erfaring fra revisjon av børsnotert virksomhet, stiftelser og foreninger.

Cecilie har også erfaring fra en periode som konsernregnskapssjef i en Norges ledende apotekkjede. 

Videre holder hun jevnlig kurs og seminarer innen regnskapsfaget.

         

News articles

Driftsfase – aktiverte kostnader

13. februar 2020
Innhold:  1 Regnskap 1.1 Avskrivning 1.2 Nedskrivning 2 Skatt  2.1 Avskrivninger på saldo 2.2 Tomt 2.3 Tidfesting I denne artikkelserien omtaler RSM ulike faser av en næringseiendoms livssyklus, med fokus på skatt, merverdiavgift og regnskap (NGAAP). I denne artikkelen redegjør vi for skattemes...

Oppdatert veiledning for pensjonsforutsetninger per 31.12.19

9. januar 2020
Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2019: Veiledende forutsetninger 31.12.2019 31.8.2019 31.12.2018 Diskonteringsrente foretaksobligasjoner (OMF) 2,3 % 1,8 % 2,6 % ...

Eiendomsutvikling – Oppføring av fast eiendom

26. november 2019
Innhold:  Regnskapsmessig behandling av oppføringskostnader Skattemessig behandling av oppføringskostnader Særlig om rentekostnader – regnskap og skatt Fradrag for merverdiavgift på oppføringskostnader I denne artikkelserien omtaler RSM ulike faser av en næringseiendoms livssyklus, med fokus på skatt, merverdiav...

Kjøp av eiendom

1. oktober 2019
I denne artikkelen redegjør vi for skattemessig, merverdiavgiftsmessig og regnskapsmessig behandling av kostnader i forbindelse med kjøp av eiendom.   Innhold: 1 Innledning 2  Regnskapsmessig behandling av fast eiendom  3  Skattemessig behandling av fast eiendom 4 Avgiftsmessig behandling av fast eiendom ...

IFRS 16 - Regnskapsføring av leieavtaler

22. september 2017
Fra RSM Informerer 5 2017 | IFRS IFRS 16 erstatter gjeldende IAS 17 og må benyttes for regnskapsår som begynner 1. januar 2019 eller senere. Den nye standarden krever balanseføring av alle leieavtaler ved at bruksretten for leie av en eiendel balanseføres som en eiendel mens leieforpliktelsen avsettes som gjeld. Endringene vil ha b...

RSM Nyhetsbrev 3/2017

15. mars 2017
Nye regnskapsregler for selskaper med alminnelig regnskapsplikt - basert på IFRS for SME. Grensen mellom lån og egenkapital - Rauma Energi, Høyesterett.   1. NYE REGNSKAPSREGLER FOR SELSKAPER MED ALMINNELIG REGNSKAPSPLIKT Regnskapsstandardstyret arbeider med en ny norsk regnskapsstandard til...

RSM Nyhetsbrev 6/2016- Delutredning II om ny norsk regnskapslov

18. august 2016
DELUTREDNING II OM NY NORSK REGNSKAPSLOV Tekst: Charlotte Nilsen, Manager og Cecilie Tronstad, Partner.  Regnskapslovutvalget leverte delutredning II om ny regnskapslov til Finansdepartementet 24.06.2016. Her oppsummerer vi de viktigste punktene i utredingen. Regnskapslovutvalgets arbeid knyttet til ny norsk...

RSM Informerer 2/2016

26. mai 2016
Innhold: 1. Regnskapsføring av egenutviklet forskning og utvikling (FoU): Les mer om reglene etter NGAAP og IFRS, samt hvordan regnskapsmessig behandling av FoU påvirker regnskapet. 2. Naturalytelser: Vi omtaler de vanligste ytelsene, og skatte- og avgiftsmessig behandling av disse.   1. REGNSKAPSFØRING AV EGENUTVIKLET FO...
Arrangementer

Frokostseminar IFRS 15 - inntekter fra kontrakter med kunden

23. nov 2016 kl 08:15 - 10:00
IFRS 15 om inntektsføring trer i kraft fra 1.1.2018 for foretak som avlegger årsregnskap etter IFRS.  IFRS 15 er et rammeverk for innregning og måling av inntekter som gjelder på tvers av alle virksomheter, bransjer og geografiske regioner. IFRS 15 introduserer en helt ny tenkemåte for å vurdere beløp og tidfesting av i...

Frokostseminar om IFRS 16 leieavtaler

26. september
IFRS 16 om leiekontrakter trer i kraft fra 1.1.2019 for foretak som avlegger regnskap etter IFRS. Den nye standarden krever som hovedregel at alle leieavtaler skal balanseføres av leietaker. Dette gjøres ved at bruksretten for leie balanseføres som en eiendel mens leieforpliktelsen avsettes som gjeld. Dette vil for mange foretak medføre ve...