Norge
Languages

Languages

Gro Aune
Partner


Kontor : RSM Oslo
Tjeneste : Revisjon
Biografi

Gro er partner og oppdragsansvarlig revisor i RSM. Hun er utdannet i revisjon og er statsautorisert revisor. Gro arbeider hovedsakelig med finansiell revisjon og rådgivning til revisjonsklienter. Hun har bred erfaring innen områdene revisjon, regnskap, skatt/avgift og generell rådgivning for klienter i alle segmenter, med hovedvekt på eierstyrte virksomheter innenfor investeringer og eiendom. Hun har også foretatt mange Due Diligences av selskaper ved oppkjøp.