Norge
Languages

Languages

Heidi Scram Torp
Manager


Kontor : RSM Oslo
Tjenester : Revisjon, Avgift
Biografi

Heidi er en del av RSM Advokatfirma, som danner et skatte- og juridisk team knyttet til RSM Norge AS. Hun er svært erfaren innen finansiell revisjon og tjenester nært knyttet til revisors kompetanseområder, med spesiell vekt på merverdiavgift, bokføring og regnskap. Hun har lang erfaring med ulike revisjonsoppdrag, fra mindre eierdrevne selskaper til store yrkesforeninger.  

News articles

Merverdiavgift – nyheter

2. juli 2020
Finansdepartementet foreslår endring av reglene for når byggearbeider må faktureres og Skattedirektoratet har nylig avgitt to prinsipputtalelser som gjelder merverdiavgift for bedriftskantiner og digitale nyhetstjenester. Utsatt frist for fakturering av mva. ved omstridte krav i byggeprosjekt Finansdepartementet har lagt frem et forsla...

Driftsfase – Justeringsreglene

28. mai 2020
Innhold (klikk på underkapitlene for snarveier):  1. Innledning  2. Årlig justering av merverdiavgift på oppføringskostnader 2.1 Utgangspunkt  2.2 Justeringsperioden 2.3 Når kan eller må merverdiavgiften på oppføringskostnadene justeres? 2.4 Justeringsbeløpet 2.5 Utskifting av leietakere...