Morten Skjold Ødegaard
Advokatfullmektig

Biografi

Morten er advokatfullmektig i RSM Advokatfirma, som både fungerer som juridisk avdeling for revisjonsselskapet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma, med hovedvekt på skatt, avgift, selskapsrett/strukturering og transaksjoner.

Morten jobber som advokatfullmektig med rådgivning innen skatt og selskapsrett. Tjenesteområdet knytter seg i hovedsak til nasjonal og internasjonal skatt, transaksjoner og reorganiseringer, samt etablering og avvikling av selskaper.

News articles

Restruktureringer før årsskiftet – frister til Foretaksregisteret

20. september 2021
Mange ønsker å gjennomføre fisjoner, fusjoner, kapitalnedsettelser og avviklinger med virkning i inneværende år. Dette krever 6 ukers kreditorfrist, og for å være sikker på å få registrert gjennomføringen før årsskiftet har Foretaksregisteret satt som frist at beslutningsmeldinger må være sendt til behandling innen 11. oktober. ...

Revidert nasjonalbudsjett 2021

11. mai 2021
Regjeringen har lagt frem revidert nasjonalbudsjett for 2021, uten noen spennende endringer på skatte- og avgiftsområdet. Vi forventet flere detaljer om opsjonsskatt for selskaper i oppstarts- og vekstfasen, men det skal først avklares med ESA ift EØS-avtalen. Forslaget blir sendt på høring våren 2021, med sikte på at det fremmes forsla...

Hvordan rapportere skattepliktig kryptovaluta?

28. april 2021
Har du kjøpt, minet eller solgt kryptovaluta i løpet av 2020? I så fall er det viktig at du får med nødvendig informasjon i skattemeldingen. Dette er ikke informasjon som kommer forhåndsutfylt, og må derfor fylles inn manuelt. Les også våre andre aktuelle artikler: Hvordan skattlegge kryptovaluta? Bør man investere i kryptov...

Arbeidsgiveravgift: Regelendring for ambulerende virksomhet

14. januar 2021
Reglene for beregning av arbeidsgiveravgift for ansatte som utfører hovedvekten av sitt arbeid i en sone med annen sats enn den sonen arbeidsgiver er registrert i, er endret med virkning fra 1. januar 2021. Arbeidsgiver kan nå bruke satsen i en sone der denne er lavere enn for registreringssonen.  Bedrifter dette gjelder for bør de...

Arbeidsgivers dekning av kostnader til hjemmekontor

14. januar 2021
2020 ble et annerledes år, noe som for mange medførte jobbing fra hjemmekontor. Utstrakt bruk av hjemmekontor har gitt nye utfordringer knyttet til det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet, og skatteetaten har i en uttalelse klargjort nærmere hva arbeidsgiver skattefritt kan dekke av kostnader til hjemmekontor for sine ansatte. Kostnader m...

Statsbudsjettet 2021

7. oktober 2020
I dag ble statsbudsjettet for 2021 lagt frem. Det ble ikke foreslått de store endringene av skatter og avgifter, men det foreslås fortsatt nedtrapping av formuesskatten på såkalt «arbeidende kapital», kildeskatt på renter og royalty, hurtigere fradrag for investeringskostnader for vannkraftverk og innføring av produksjonsavgift på fisk...

Forenklinger i aksjeloven fra 1. januar 2020

18. desember 2019
Med virkning fra og med 1. januar 2020 forenkles aksjeloven § 3-8 om avtaler med nærstående og aksjeloven § 8-10 om selskapsfinansiert aksjeerverv. I sommer fremla Regjeringen en proposisjon med flere endringer i aksjeloven, og det er noen av disse endringene som nå trer i kraft. Formålet med endringene er blant annet å gjøre det kl...

Skatteetatens årskonferanse

22. november 2019
Skatteetatens satsninger 2020 Det ble varslet at skatteetaten vil ha særlig fokus på noen spesifikke områder i 2020, uten at det ble nærmere angitt hva de vil se spesielt etter. Vi har gjort oss noen tanker om hva det eventuelt kan være og kan bistå dersom det er behov for kvalitetssikring innenfor de nevnte områdene.    &n...

Formuesskatt – Bør du endre verdsettelsestidspunktet?

22. november 2019
Reglene for hvordan formuesverdien på ikke-børsnoterte aksjer fastsettes for privatpersoner, åpner for å velge om man vil bruke selskapets formuesverdi per 1. januar 2019 eller 31. desember 2019. Men om man ønsker å bruke formuesverdien per 31. desember begynner det å haste med å gjennomføre en kapitalendring…   Priva...