Norge
Languages

Languages

Morten Skjold Ødegaard
Advokatfullmektig MNA


Kontor : RSM Oslo
Tjeneste : Skatt
Biografi

Morten er en del av RSM Advokatfirma, som danner et skatte- og juridisk team knyttet til RSM Norge AS. Han jobber som advokatfullmektig med rådgivning innen skatt og selskapsrett. Tjenesteområdet knytter seg i hovedsak til nasjonal og internasjonal skatt, transaksjoner og reorganiseringer, samt etablering og avvikling av selskaper.

News articles

Forenklinger i aksjeloven fra 1. januar 2020

18. desember 2019
Med virkning fra og med 1. januar 2020 forenkles aksjeloven § 3-8 om avtaler med nærstående og aksjeloven § 8-10 om selskapsfinansiert aksjeerverv. I sommer fremla Regjeringen en proposisjon med flere endringer i aksjeloven, og det er noen av disse endringene som nå trer i kraft. Formålet med endringene er blant annet å gjøre det kl...

Skatteetatens årskonferanse

22. november 2019
Skatteetatens satsninger 2020 Det ble varslet at skatteetaten vil ha særlig fokus på noen spesifikke områder i 2020, uten at det ble nærmere angitt hva de vil se spesielt etter. Vi har gjort oss noen tanker om hva det eventuelt kan være og kan bistå dersom det er behov for kvalitetssikring innenfor de nevnte områdene.    &n...

Formuesskatt – Bør du endre verdsettelsestidspunktet?

22. november 2019
Reglene for hvordan formuesverdien på ikke-børsnoterte aksjer fastsettes for privatpersoner, åpner for å velge om man vil bruke selskapets formuesverdi per 1. januar 2019 eller 31. desember 2019. Men om man ønsker å bruke formuesverdien per 31. desember begynner det å haste med å gjennomføre en kapitalendring…   Priva...