Revisjonsplikt

oppdatert per 21. november 2018

shutterstock-174629666.jpg

Må du ha en revisor?

Ja, dersom bedriften er pliktig til å revidere årsregnskapet, må du ha en revisor. Om du har revisjonsplikt beror på selskapets størrelse og form, og noen selskaper har revisjonsplikt etter egne særregler. Dette gjelder for eksempel selskaper i bransjer som:

 • Advokater
 • Eiendomsmeglere
 • Regnskapsførere

Lurer du på om du har behov for revisjon, hva revisjonsplikt er, og hvordan vi i RSM Norge kan bistå? Les videre, så skal vi prøve å svare på disse spørsmålene.

Hva er revisjon og revisjonsplikt?

Revisjonsplikt følger bl.a. av revisorloven. Som hovedregel sier reglene  at regnskapspliktige skal påse at årsregnskapet revideres av en registrert eller statsautorisert revisor (dersom annet ikke er bestemt/finnes særregler i medhold til lov).

Revisjon er enkelt forklart en kontroll og vurdering av regnskapet til et selskap, med mål om at revisor uttaler seg om årsregnskapet er uten vesentlige feil eller mangler. Årsregnskapet sammen med en revisjonsberetning sendes inn til Regnskapsregisteret, der det er offentlig tilgjengelig for alle. Revisor beskriver sine oppgaver og plikter i revisjonsberetningen. Dersom revisoren har anmerkninger til regnskapet, vil dette komme frem i revisjonsberetningen. Formålet med revisjon er å øke de tiltenkte brukernes tillit til regnskapet

Hvem gjelder revisjonsplikten for?

Er ditt selskap revisjonspliktig? Revisjonsplikten avhenger som nevnt av selskapets form og størrelse. Revisjonsplikten gjelder i utgangspunktet for alle aksjeselskap, men dersom du kan krysse av for alle punktene under, kan du velge bort revisjon:

 • Driftsinntekter mindre enn 6 millioner
 • Balansesummen er under 23 millioner kroner
 • Antall ansatte utgjør i snitt mindre enn 10 årsverk
 • For aksjeselskap som er morselskap i et konsern må konsernet som helhet være under disse verdiene for ikke å ha revisjonsplikt

Det er det foregående årets tall som avgjør. Var man over terskelverdiene foregående år, er man revisjonspliktig selv om man kan krysse ut for inneværende år. Du har revisjonsplikt dersom du er et deltakerlignet selskap som for eksempel DA, ANS, KS, og kan krysse av på en av disse punktene:

 • 5 millioner eller mer i driftsinntekter
 • Flere deltakere enn 5
 • Samtlige deltakere er juridiske personer, og som har eiendeler i balansen over 20 millioner eller dersom gjennomsnittlig antall ansatte utgjør mer enn 10 årsverk

Revisjonsplikten vil også gjelde for deg som har et enkeltpersonforetak med en omsetning på over 5 millioner kroner, men dette forutsetter at du også har en av disse tilleggene oppfylt:

 • Du har eiendeler med verdi over 20 millioner kroner
 • Antall ansatte som utgjør i snitt mer enn 20 årsverk

Eier du et foretak i utlandet som er skattepliktig til Norge, ett såkalt NUF? Da gjelder revisjonsplikten også ditt foretak dersom driftsinntektene er 5 millioner kroner eller mer.

Det kan også finnes særskilte bestemmelser som gjør at du har regnskapsplikt og dermed revisjonsplikt. Er du usikker på om du faller under denne kategorien, anbefaler vi at du tar kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Les mer: Skatteadvokat

Skal du starte et nytt selskap, men er usikker på hvilken selskapsform du bør velge?
Her kan du lese hvordan du velger selskapsform.

Hvem kan være revisor?

Det er strenge krav til at revisor og den som har revisjonsplikt ikke har noen annen tilknytning utover rollen som revisor til selskapet. Dette innebærer at hverken familie eller andre som står personer i selskapet nært kan ta på seg denne rollen. Dette sikrer revisor den nødvendige uavhengigheten som kreves for å utføre en revisjon etter revisorloven.

Revisjon etter revisorloven kan kun utføres av en statsautorisert eller en registrert revisor. For å bli godkjent revisor må du oppfylle krav som:

 • Utdanning
 • Praksis
 • Praktisk prøve
 • Vandel
 • Økonomisk situasjon

En statsautorisert revisor har normalt en mastergrad i regnskap og revisjon, i tillegg til tre år med praksis, og behøver også en godkjenning og autorisasjon fra Finanstilsynet. Han/hun har oppnådd karakteren C eller bedre i alle eksamener på masterstudiet. En slik revisor har lov til å påta seg alle typer revisjonsoppdrag i alle selskapsformer.

En registrert revisor har en bachelorgrad i regnskap og revisjon i samsvar med fastsatt rammeplan for revisorutdanningen. I tillegg må han/hun ha C eller bedre i karakter i fordypningsemne med avsluttende revisoreksamen for å få godkjennelse av Finanstilsynet.

Typiske oppgaver for en praktiserende revisor er ved siden av å utføre revisjon, det å være rådgiver innenfor regnskap, skatt, merverdiavgift, selskapsrett og annen økonomisk rådgivning.

Er du revisjonspliktig og har spørsmål angående revisjon?

RSM Norge kan bistå med revisortjenester og rådgivning innenfor skatt, merverdiavgift og regnskapsbistand, og gjennom vårt nettverk har vi tilgang på bred kompetanse på tvers av landegrenser. Skal du og ditt selskap gjennomføre en revisjon, kan vi sette sammen et team på tvers av landegrensene dersom det vil være behov for dette.

Tjenestegruppen i revisjon ledes av partnerne Erik Olsen og Per-Henning Lie, i tillegg til høyt kvalifiserte ansatte med kompetanse og lang erfaring innen fagfeltet.

Vi arbeider tett opp mot våre spesialister på skatt, avgift, selskapsrett, risk management, IT og transaksjonstjenester, og bistår på de områdene der det er nødvendig.

Hos oss kan du forvente å få en revisor som er proaktiv, tilgjengelig og løsningsorientert, har evne til god kommunikasjon, og sørger for effektiv levering av revisor- og rådgivningstjenester. Vi vil tilby deg et dedikert revisorteam med lang bransjeerfaring.

Les mer: Due diligence

Vi ønsker å skape gode kundeopplevelser, og vi tilpasser oss deg. Ingen kunder er like, ettersom faktorer som størrelse, utviklingspotensiale, behov og fremtidsplaner varierer. Vi har ikke en fastsatt plan, men velger å lytte til ditt selskaps behov for å sammen finne en ideell løsning. Les mer om oss her.

Kontakt oss i dag

Skal du i gang med årsregnskapet og har behov for støtte, rådgivning eller revisjon? Med solid erfaring og ekspertise innenfor ulike fagfelt, samt et bredt nettverk kan vi sørge for at du får den hjelpen du trenger for å ivareta dine regnskapsplikter.

Vi holder til i Oslo, Agder, Vestland og Rogaland, og kan jobbe på tvers av landet om det skulle være nødvendig.

Ta gjerne kontakt med ditt lokale kontor i dag. Finn ut om vi befinner oss i nærheten av deg her eller fyll ut vårt kontaktskjema.

HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Har du spørsmål knyttet til våre tjenester? Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat! 

Bruk kontaktskjema for å sende oss en melding eller se kontaktinformasjon til våre kontorer under.

Kontakt oss

SE VÅRE KONTORER

RSM | Oslo

Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norway
Pb. 1312 Vika, 0112 Oslo, Norway
T: +47 23 11 42 00
F: +47 23 11 42 01

RSM | Bergen 
Kanalveien 105 B, 5068 Bergen, Norway
Pb. 63, Kristianborg, 5822 Bergen, Norway
T: +47 55 55 77 77
F: +47 55 55 77 70

RSM | Voss
Strandavegen 11, 5705 Voss, Norway
Pb. 136, 5701 Voss, Norway
T: +47 56 52 04 00
F: +47 55 55 77 70

RSM | Stord
Hatlandsmyro 9, 5412 Stord, Norway
T: +47 53 40 99 80    
F: +47 55 55 77 70

RSM | Arendal 
Frolandsveien 6, 4847 Arendal, Norway 
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01            

RSM | Kristiansand 
Gravane 20, 4610 Kristiansand S, Norway 
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01     

RSM | Mandal 
Veverigata 18, 4514 Mandal, Norway
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01     

RSM | Lyngdal 
Fiboveien 2 B, 4580 Lyngdal, Norway
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01     

RSM | Forus
Stokkamyrveien 22, 4313 Sandnes, Norway
T: +47 51 63 85 00
F: +47 51 63 85 01

Har du spørsmål knyttet til våre tjenester? Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat! 

Kontakt oss