Revisjonsselskap

oppdatert per 22. mai 2019

shutterstock-243360802.jpg

RSM Norge er et revisjonsselskap som tilbyr tjenester innenfor revisjon, skatt og avgift, og transaksjonsstøtte. Vi har en ambisjon om å være Norges ledende revisjons- og rådgivningsselskap for små og mellomstore virksomheter.

For å skape forutsigbare leveranser med riktig kvalitet er det avgjørende at vi forstår kundens virksomhet og omgivelser, så vel som kundens behov. For å lykkes med dette er det avgjørende å etablere enkle og effektive kommunikasjonslinjer som sikrer at kunde og revisor snakker sammen om utfordringer og muligheter.

Har du og din virksomhet behov for et revisjonsselskap, bestående av et dedikert revisorteam? Ta gjerne kontakt med oss i dag. Vi lover en rask og kompetent tilbakemelding.

Personlige, men profesjonelle

I RSM får du et pålitelig og dedikert revisorteam, bestående av kompetente og engasjerte revisorer, som ønsker å gi deg en god kundeopplevelse. Vi ønsker å være “personlige, men profesjonelle”. Dette innebærer at vi er uformelle når vi kan, og formelle når vi må. På denne måten sikrer vi også at vi ivaretar vår oppgave som “samfunnets tillitsperson”, og bidrar til å oppnå vår målsetting om at ingen regnskap revidert av RSM skal inneholde feil eller mangler som ikke er tydelig kommunisert i vår revisjonsberetning.

Med RSM får du et revisjonsselskap som er:

 • Kompetent

 • Tilgjengelig

 • Løsningsorientert

 • Proaktiv

 • Pålitelig

 • Personlig

 • Profesjonell

Vi er ambisiøse både på våre egne og kundens vegne. Vårt bidrag som ditt revisjonsselskap er å sikre og skape verdier i din virksomhet, og dette skal være et resultat av et godt og forutsigbart samarbeid.

Våre tjenester

RSM har en ambisjon om å være Norges ledende revisjonsselskap for små og mellomstore bedrifter. Vi kan bidra med revisjon og attestasjoner, og tilbyr blant annet disse tjenestene:

 • Revisjon

 • IT-revisjoner

 • Internrevisjon og forvaltningsrevisjon

 • Avtalte kontrollhandlinger

 • Attestasjoner

 • Bransjespesifikke attestasjoner

 • Transaksjonsstøtte

 • IFRS/regnskap

Gjennom vår avdeling RSM Advokatfirma AS kan vi i tillegg bistå med advokattjenester som omfatter skatterettslig, avgiftsrettslig, selskapsrettslig og forretningsjuridisk bistand.

Les mer: Revisor

RSM Norge

RSM er Norges ledende revisjons- og rådgivningsselskap for små og mellomstore bedrifter. Vår kjernevirksomhet er revisjonstjenester, og vi hjelper deg også gjerne med rådgivning innen advokattjenester, skatt og avgift, transaksjonsstøtte og regnskap/IFRS.

Våre kunder

Våre kunder favner et bredt utvalg av bransjer og omfatter både små aksjeselskaper til konsern med betydelig størrelse og børsnoterte selskaper. Vi har bred erfaring fra revisjon av større og mindre konsernstrukturer med flere typer virksomheter lokalisert i flere land.

Gjennom vårt nettverk i RSM har vi tilgang på bred kompetanse på tvers av landegrenser. Våre revisorer arbeider blant annet tett opp mot våre spesialister på skatt, avgift, selskapsrett, risk management, IT og transaksjonstjenester. Slik kan vi bistå deg der du har behov.

Våre partnere

Tjenestegruppen i revisjon ledes av partnerne Erik Olsen (Head of Audit) og Per-Henning Lie (kommersiell leder), og består av høyt kvalifiserte revisorer med bred kompetanse og lang erfaring innen fagfeltet.

Ser du etter et dedikert revisjonsselskap? Vårt mål er å skape gode kundeopplevelser, alltid. Dette innebærer at vi tilpasser oss deg og dine behov. Vi vet at ingen kunder er like, og behov og fremtidsplaner varierer fra kunde til kunde. Derfor jobber vi ikke ut i fra en fastsatt mal, men lytter i stedet til ditt selskaps behov. Sammen finner vi en ideell løsning som begge parter er komfortable med.

Kontakt oss i dag

RSM Norge er et revisjonsselskap med kompetansen, erfaringen og nettverket som sikrer effektiv levering av tjenester, med riktig kvalitet. Du får en forutsigbar leveranse uten overraskelse. Alle våre revisorer har bred erfaring og ekspertise innenfor ulike fagfelt.

Les mer: Revisor Oslo

RSM Norge holder til i Oslo, Agder, Vestland og Rogaland, og kan jobbe på tvers av landet om det skulle være nødvendig. Ta gjerne kontakt med ditt lokale kontor i dag.

HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Har du spørsmål knyttet til våre tjenester? Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat! 

Bruk kontaktskjema for å sende oss en melding eller se kontaktinformasjon til våre kontorer under.

Kontakt oss

SE VÅRE KONTORER

RSM | Oslo

Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norway
Pb. 1312 Vika, 0112 Oslo, Norway
T: +47 23 11 42 00
F: +47 23 11 42 01

RSM | Bergen 
Kanalveien 105 B, 5068 Bergen, Norway
Pb. 63, Kristianborg, 5822 Bergen, Norway
T: +47 55 55 77 77
F: +47 55 55 77 70

RSM | Voss
Strandavegen 11, 5705 Voss, Norway
Pb. 136, 5701 Voss, Norway
T: +47 56 52 04 00
F: +47 55 55 77 70

RSM | Stord
Hatlandsmyro 9, 5412 Stord, Norway
T: +47 53 40 99 80    
F: +47 55 55 77 70

RSM | Arendal 
Frolandsveien 6, 4847 Arendal, Norway 
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01            

RSM | Kristiansand 
Gravane 20, 4610 Kristiansand S, Norway 
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01     

RSM | Mandal 
Veverigata 18, 4514 Mandal, Norway
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01     

RSM | Lyngdal 
Fiboveien 2 B, 4580 Lyngdal, Norway
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01     

RSM | Forus
Stokkamyrveien 22, 4313 Sandnes, Norway
T: +47 51 63 85 00
F: +47 51 63 85 01

Har du spørsmål knyttet til våre tjenester? Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat! 

Kontakt oss