Revisor Kristiansand

oppdatert per 09. januar 2019

agder_-_1.png

Har du en virksomhet i Kristiansand og omegn som har behov for en revisor?

En revisor påser blant annet at årsregnskapet er uten vesentlige feil. Mange bedrifter, i ulike bransjer, er pålagt revisjonsplikt, og må derfor få denne oppgaven utført av en godkjent revisor.

Les videre for å lære mer om hva RSM gjør, og hvorfor vi er et riktig valg for din virksomhet i Kristiansand.

Dette gjør en revisor

En revisor har følgende hovedoppgaver:

 • Kontrollere at regnskapet til en bedrift er uten vesentlige feil
 • Kontrollere at regnskapet følger gjeldende lover og regler

En revisor kan også hjelpe deg med:

 • Skatt og merverdiavgift samt selskapsrett
 • Verdsettelse av selskaper
 • Fungere som en rådgiver (ved behov)

En revisor skal være uavhengig av selskapet - det betyr at han eller hun ikke kan ha noe eierskap i selskapet. Det legger også begrensninger i hvilke oppgaver revisor kan påta seg for en revisjonskunde for at revisor ikke etterpå skal kontrollerer det arbeid revisor selv har utført Familie eller andre nære relasjoner har ikke lov til å påta seg revisoroppgaver, til tross for godkjent tittel som revisor.

Har din virksomhet i Kristiansand revisjonsplikt?

Har din virksomhet i Kristiansand behov for en revisor eller ønsker å foreta et revisorbytte?

Revisjonsplikten avhenger av selskapsform og regnskapsstørrelser, og i noen tilfeller bransje. Plikten følger bl.a. av revisorloven, og innebærer at mange regnskapspliktige skal påse at årsregnskapet revideres av en registrert og statsautorisert revisor - dersom annet ikke er bestemt/har særregler i medhold til lov. Formålet med revisjon er å øke de tiltenkte brukernes tillit til regnskapet.

Å utføre revisjon innebærer at revisor utfører en kontroll og vurdering av regnskapet til et selskap. Årsregnskapet sammen med en revisjonsberetning sendes inn til Regnskapsregisteret, der det er offentlig tilgjengelig for alle. I revisjonsberetningen beskriver revisor sine oppgaver og plikter i revisjonen. Dersom revisoren har anmerkninger til regnskapet skal dette også komme frem i beretningen.

Revisjonsplikten gjelder i utgangspunktet for alle aksjeselskap som har driftsinntekter over 6 millioner, eiendeler over 23 millioner eller mer enn 10 ansatte, enkeltpersonforetak som har driftsinntekter over 5 millioner, og deltakerlignede selskap med driftsinntekter over 5 millioner. I tillegg kan det forekomme andre regler eller unntak.

Du kan lese mer om revisjonsplikt her.

En revisor i Kristiansand til å stole på

Det finnes strenge krav til at revisor og bedriften som har revisjonsplikt ikke har noen annen tilknytning utover rollen som revisor til selskapet. For din bedrift innebærer dette at hverken familie eller andre som står selskapet nært kan ta på seg denne rollen. Dette er for at rollen skal bli praktisert uten andre påvirkninger.

For å bli godkjent revisor behøver du å oppfylle krav som:

 • Utdanning
 • Praksis
 • Praktisk prøve
 • Vandel
 • Økonomisk situasjon

Det finnes to ulike revisorer:

 • Statsautorisert revisor
 • Registrert revisor

En statsautorisert revisor har en mastergrad i regnskap og revisjon, i tillegg til tre år med praksis og en godkjenning og autorisasjon av Finanstilsynet. Personen har oppnådd karakteren C eller bedre i alle eksamener på masterstudiet. En slik revisor har lov til å påta seg alle typer oppdrag i alle selskapsformer. Typiske oppgaver for en statsautorisert revisor kan være revisjon og attestasjoner, skatterett, selskapsrett og verdsettelse av selskaper.

En registrert revisor har en bachelorgrad i regnskap og revisjon i samsvar med fastsatt rammeplan for revisorutdanning. I tillegg må han/hun ha C eller bedre i karakter i fordypningsemne med avsluttende revisoreksamen for å få godkjennelse av Finanstilsynet.

Har du behov for en revisor i Kristiansand, kan RSM bistå med revisortjenester utført av dyktige, profesjonelle og godkjente revisorer.

Din revisor i Kristiansand

RSM kan bistå med revisortjenester og rådgivning, og gjennom vårt nettverk har vi tilgang på bred kompetanse på tvers av fagfelt. Har du behov for en revisor i Kristiansand, kan vi i RSM bistå med en av våre dyktige revisorer.

Vi arbeider tett opp mot våre spesialister på skatt, avgift, selskapsrett, risk management samt IT og transaksjonstjenester, og kan derfor bistå på de områdene det er nødvendig. Tjenestegruppen i revisjon ledes av partnerne Erik Olsen og Per-Henning Lie, i tillegg til høyt kvalifiserte ansatte med kompetanse og lang erfaring innen fagfeltet.

Hos oss kan du forvente å få en revisor som er proaktiv, tilgjengelig, løsningsorientert samt har god kommunikasjon. Vi tilbyr effektiv leveranse av revisor- og rådgivningstjenester, og kan bistå med et dedikert revisorteam med lang bransjeerfaring. Hos oss vil du være i trygge hender.

Les mer: Revisjon og attestasjoner

Kunderelasjoner er viktig for oss! Vi ønsker å skape gode kundeopplevelser, derfor tilpasser vi oss deg. Ingen kunder er like, da faktorer som størrelse, utviklingspotensiale, behov og fremtidsplaner kan variere. Vi har ikke en fastsatt plan, men velger å lytte til din virksomhets behov for å sammen finne en optimal løsning.

Kontakt oss i dag

Er du i oppstartsfasen av et selskap, eller skal avlegge et årsregnskap og har behov for støtte og rådgivning? Vi har solid erfaring og ekspertise innenfor ulike fagfelt og et bredt nettverk, og på denne måten kan vi sørge for at du får den hjelpen du trenger.

Vi holder til i Kristiansand og Agder, Oslo, Vestland og Rogaland, og kan jobbe på tvers av landet om det skulle være nødvendig.

Ta gjerne kontakt med ditt lokale kontor i dag. Finn ut om vi befinner oss i nærheten av deg her, eller fyll ut vårt kontaktskjema.

HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Har du spørsmål knyttet til våre tjenester? Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat! 

Bruk kontaktskjema for å sende oss en melding eller se kontaktinformasjon til våre kontorer under.

Kontakt oss

SE VÅRE KONTORER

RSM | Oslo

Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norway
Pb. 1312 Vika, 0112 Oslo, Norway
T: +47 23 11 42 00
F: +47 23 11 42 01

RSM | Bergen 
Kanalveien 105 B, 5068 Bergen, Norway
Pb. 63, Kristianborg, 5822 Bergen, Norway
T: +47 55 55 77 77
F: +47 55 55 77 70

RSM | Voss
Strandavegen 11, 5705 Voss, Norway
Pb. 136, 5701 Voss, Norway
T: +47 56 52 04 00
F: +47 55 55 77 70

RSM | Stord
Hatlandsmyro 9, 5412 Stord, Norway
T: +47 53 40 99 80    
F: +47 55 55 77 70

RSM | Arendal 
Frolandsveien 6, 4847 Arendal, Norway 
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01            

RSM | Kristiansand 
Gravane 20, 4610 Kristiansand S, Norway 
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01     

RSM | Mandal 
Veverigata 18, 4514 Mandal, Norway
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01     

RSM | Lyngdal 
Fiboveien 2 B, 4580 Lyngdal, Norway
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01     

RSM | Forus
Stokkamyrveien 22, 4313 Sandnes, Norway
T: +47 51 63 85 00
F: +47 51 63 85 01

Har du spørsmål knyttet til våre tjenester? Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat! 

Kontakt oss