Norge
Languages

Languages

Søk

News article
17. november 2017
Artikkel fra RSM Bransjenytt | shipping 3 2017  Finansdepartementet har publisert en melding om at Regjeringen fortsatt er i dialog med ESA om godkjenning av rederiskatteordning for en ny 10 års periode, og at Regjeringen...
News article
28. november 2017
Det er en vanlig misforståelse innen eiendomsutvikling at boligprosjekter ikke skaper utfordringer knyttet til skatt og avgift. Det finnes imidlertid flere sentrale problemstillinger som boligutviklere bør kjenne til, og som vi omtaler i denne...
News article
1. desember 2017
  CFO-ene er på full fart inn i SMB-bedriftene. – Små og mellomstore bedrifter trenger en CFO som er en drivkraft for teknologiske endringsprosesser, sier daglig leder Hans Ragnar Berg i RSM. Skrevet av Finansavisens Bjørn Henning Grandal.   CFO-...
News article
1. desember 2017
Borgarting lagmannsrett har ved dom avsagt 29. november i år slått fast at et selskap som leverer tjenester til norske kunder fra Svalbard, ikke er avgifts- og registreringspliktig for denne omsetningen etter gjeldende...
News article
1. desember 2017
Finansskatten favner vidt, og atskillig videre enn unntaket i merverdiavgiftsloven om finansielle tjenester som den er ment å kompensere for. Mange bør derfor foreta en nærmere vurdering av om selskapet er finansskattepliktig. ...
News article
1. desember 2017
Fristen for å levere aksjonærregisteroppgaven for 2017 er 31. januar 2018. Husk at det er mulig å levere oppgaven allerede nå. I RSM nyhetsbrev 10/2016 omtalte vi hvilke selskaper som har plikt til å levere...
News article
5. desember 2017
RSM har som revisor og rådgiver for Subaru Norge AS fulgt saken om skattemessig behandling av forhandlerleasede biler i datterselskapet AI Lease AS tett. Den 29. november 2017 avsa Høyesterett sin dom, hvor staten v/Skatt øst sin anke på dommen fra...
News article
6. desember 2017
Eiendomsskatt utskrives på alt fra verktøy til større produksjonslinjer plassert i bygg som ellers fint kan fungere for andre formål. Dette er feil, skriver advokat Morten H. Christophersen.   Innlegget er...
News article
12. desember 2017
Det ble innført en ny ordning for innberetning, beregning og betaling av merverdiavgift ved innførsel av varer til Norge 1. januar 2017.  I hovedtrekk går endringene ut på at næringsdrivende som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret ved...
News article
14. desember 2017
Bildet f.v.: Ragnar Pettersen, Birgitte Seljevoll Hatlevik, Trond Søyland og Martin Eltarvåg.   Martin Eltarvåg AS har drevet revisjonsvirksomhet på Stord siden 1993 og har i dag 3 ansatte. Fra 1.1.2018 blir selskapet en del av RSM Norge AS. - Vi...

Pages