Norge
Languages

Languages

Søk

Event
20. desember 2017
I mai 2018 trer nytt personvernregelverk i kraft. Reglene gjelder alle virksomheter i Norge, både små og store. På dette frokostseminaret vil du få praktiske tips og råd til hvordan din bedrift kan etterleve nytt regelverk. Seminaret vil også...
Event
4. januar 2018
Hvordan håndtere kravene til dokumentasjon ved kjøp og salg internt i konsernet? Vi går gjennom kravene og gir deg en innføring i hvordan du og din bedrift kan håndtere kravene i praksis. I tillegg får du en praktisk innføring i aktuelle...
Event
7. februar 2019
Enten du skal kjøpe eller selge en virksomhet vil et sentralt moment i transaksjonsprosessen være kjøpesumsberegningen -  hvor mye kjøper skal betale. Frokostseminaret gir en overordnet innføring i følgende elementer: Prosessen fra bud til...
Event
4. november 2016
IFRS 15 om inntektsføring trer i kraft fra 1.1.2018 for foretak som avlegger årsregnskap etter IFRS.  IFRS 15 er et rammeverk for innregning og måling av inntekter som gjelder på tvers av alle virksomheter, bransjer og geografiske...
Event
10. november 2016
Frokostseminar hos Advokatfirmaet Føyen Torkildsen 30. november Advokatfirmaet Føyen Torkildsen vil sammen med Vidar Haugen, partner i RSM, gjennomgå de viktigste rettslige og skattemessige spørsmålene samt betydningen av ulike verdivurderinger, og...
Event
11. januar 2017
Velkommen til frokostseminar i Oslo Fra og med 1. januar 2016 ble det åpnet for at eiendomsselskaper som er organisert som ansvarlig selskap, selskap med delt ansvar, kommandittselskap, m.v. kan omdannes til aksjeselskap med fritak for...
News article
18. januar 2017
Velkommen til frokostseminar Fra og med 1. januar 2016 ble det åpnet for at eiendomsselskaper som er organisert som ansvarlig selskap, selskap med delt ansvar, kommandittselskap, m.v. kan omdannes til aksjeselskap med fritak for...
Event
27. januar 2017
Vidar Haugen (leder i vår Tjenestegruppe Transaksjonsstøtte) gjesteforeleser på Juristenes Utdanningssenters frokostkurs 2.mars.   HVA LÆRER DU? Ansattes direkte eller indirekte eierskap i bedrifter har blitt mer utbredt i den senere tid. Slike...
News article
16. februar 2017
Velkommen til frokostseminar  Oslo kommune innførte eiendomsskatt på boliger fra 2016 og har vedtatt innføring av eiendomsskatt på næringseiendom fra og med 2017. Forutsetningen for å kunne innføre eiendomsskatt fra 2017 er at alle...
Event
22. mars 2017
Avtalespørsmål, skatt og verdivurderinger Det er økt interesse for ulike former for medeierskap, særlig blant virksomheter i en utviklingsfase. Hvordan forener man ansatte og eiers ønsker optimalt, slik at programmet tjener virksomheten på best...

Pages