Norge
Languages

Languages

Søk

Person
11. juli 2016
News article
5. oktober 2017
Ikke før nyheten om Høysteretts dom i saken som gjaldt Skårer Syd, hvor selskapet ble nektet fradrag for mva. på transaksjonskostnader ved kjøp av eiendomsselskap (les mer i RSM Nyhetsbrev 14 2017), så vidt har kommet ut, følger Oslo tingrett etter...