Selskapsskatt

oppdatert per 02. april 2019

Aker Brygge-2_0.jpg

Selskapsskatt er den skatten bedrifter betaler på sine overskudd. Skatteregelverket er komplisert og i stadig endring, og det er derfor viktig å holde seg oppdatert på skattereglene for å ikke betale mer skatt enn nødvendig.

Skattesatsen for selskapsskatt i Norge er på 22 % i 2019, etter å ha blitt gradvis redusert fra 28 % de senere årene. Høyere selskapsskatt i Norge enn i andre land vil lede til at investeringer i Norge blir ulønnsomme og heller foretas i utlandet, så det er viktig at Norge har en skattesats som er på nivå med andre land. I 2019 ligger skattesatsen i Norge litt høyere enn skattesatsen i de andre nordiske landene, og på linje med gjennomsnittet i OECD.

For å optimalisere en virksomhet i forhold til skatteregelverket, kreves det god kompetanse og kontinuerlig oppdatering på skattereglene. RSM Advokatfirma har bred kompetanse og lang erfaring med skatterådgivning, og et team som både har spesifikk bransjekunnskap og som jobber på tvers av bransjer. RSM har også et stort internasjonalt nettverk, slik at vi kan drive skatterådgivning på tvers av landegrenser for multinasjonale selskaper.

Les videre for mer informasjon om selskapsskatt, og om hvordan RSM Advokatfirma kan bistå din virksomhet.

Les mer: Skatt og avgift

Skattepliktig inntekt

Selskapsskatt betales på skattepliktig overskudd. I utgangspunktet er skattepliktig overskudd selskapets samlede inntekter, fratrukket alle utgifter i virksomheten, herunder skattemessige avskrivninger. I tillegg skattlegges overskudd på eiernes hånd når de deles ut som utbytte eller når virksomheten/aksjene selges.

Fritaksmetoden innebærer at selskaper i utgangspunktet fritas for beskatning av utbytte og gevinst fra aksjer mv. (investeringer i andre selskaper), samtidig som det ikke gis fradragsrett for tilsvarende tap eller kostnader knyttet til slike investeringer. Formålet med fritaksmetoden er å unngå kjedebeskatning i selskapssektoren, ved at utbytter og gevinster skattlegges flere ganger når selskaper eier andre selskaper.

Finansskatt er en egen beskatning av selskaper med aktivitet innenfor finansierings- og forsikringsområde. Skatten består av to elementer; en ekstraskatt på 5 % på lønnsgrunnlaget til selskapet og 3 % høyere inntektsskatt på selskapets alminnelige inntekt. Finansskatt ble innført fra 1. januar 2017.

Det er også egne skatteregimer for petroleumsbeskatning, kraftverksbeskatning og rederibeskatning.

Fradrag for kostnader

For at en kostnad skal være fradragsberettiget, så må den ha en tilstrekkelig nær tilknytning til skattepliktig inntekt («være pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt»). For de fleste av selskapets kostnader er dette kravet uproblematisk, men det innebærer for eksempel at en virksomhet ikke har fradrag for kostnader som er fakturert feil selskap (for eksempel i en konsernstruktur) eller kostnader som er av privat karakter for eierne/aksjonærene.

Det er også et krav for skattemessig fradragsrett for kostnader at kostnaden er endelig pådratt («oppofret»). Det innebærer for eksempel at investeringer og ren ombytting av verdier ikke kan fradragsføres. Hvis det for eksempel gjelder et driftsmiddel som forringes i verdi ved slit eller elde, kan imidlertid fradragsrett oppnås gjennom avskrivning. Dette skjer gjennom skattelovens regler om saldoavskrivning, ved at kostnaden aktiveres på en skattemessig saldo og at restsaldoen avskrives ved utgangen av hvert inntektsår med en nærmere avgitt prosentsats. Driftsmidler som har en levetid på mindre enn 3 år eller en verdi på under kr 15 000 skal ikke aktiveres, men kan fradragsføres direkte.

Typiske fradragsberettigede kostnader for et selskap er:

  • Lønnskostnader og andre driftskostnader

  • Avskrivning på driftsmidler

  • Gevinst/tap ved salg av driftsmidler

  • Finanskostnader

Les mer: Skatteadvokat Oslo

Rapportering og betaling av selskapsskatt

Skatten skal betales i to like terminer i løpet av første halvår året etter inntektsåret. Fristene er 15. februar og 15. april. Oversikt over hvor mye som skal betales i skatt sendes ut av Skatteetaten via Altinn i januar, inkludert innbetalingsblankett med konto- og KID-nummer.

Hvis det antas at innbetalt selskapsskatt er for lav i forhold til inntekten slik at selskapet risikerer restskatt, kan selskapet innen 31. mai betale tilleggsforskudd. Selskaper som ønsker å betale tilleggsforskudd må du generere KID-nummer og finne kontonummer på Skatteetatens nettsider.

Skattemeldingen for selskapet skal sendes inn til Skatteetaten via Altinn innen 31. mai året etter inntektsåret. Både aksjeselskaper uten omsetning i inntektsåret og selskaper som ble stiftet mot slutten av inntektsåret må sende inn skattemelding (dette gjelder også selskaper som ikke ble registrert i Foretaksregisteret før året etter).

Ved behandling av skattemeldingen (tidligere kalt selvangivelsen) beregnes eventuell restskatt, og selskapet får evt. tilsendt en innbetalingsblankett for betaling av restskatt.

La RSM bistå med selskapsskatt

Våre advokater har solid erfaring og ekspertise innenfor ulike fagfelt, og vi kan bistå med internasjonale problemstillinger gjennom et bredt internasjonalt nettverk. Slik sørger vi for at kundene får den ekspertisen de har behov for - pluss litt til.

Vi holder til i Oslo, Agder, Hordaland og Rogaland, og jobber på tvers av regioner og landegrenser om det skulle være nødvendig. Ta gjerne kontakt med ditt lokale kontor i dag. Finn ut om vi befinner oss i nærheten av deg her eller fyll ut vårt kontaktskjema.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Kontakt
 

synne_web_.png

Synne Bjotveit
Partner | advokat

Marianne Brockmann Bugge
Partner | advokat

johan_.jpg

Johan K. Engelschiøn 
Partner | advokat

Morten Hereng Christophersen
Partner | advokat

 

HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Bruk kontaktskjema for å sende oss en melding eller få kontaktinformasjon til våre kontorer.

Kontakt oss