Skatt og avgift

oppdatert per 25. juni 2021

shutterstock-218377930.jpg

Økonomi er et komplisert fagområde med et lovverk i stadig endring. Kontakt en av våre skatteadvokater hvis du trenger bistand til å forstå reglene som gjelder din virksomhet.

Når det gjelder saker knyttet til økonomi og avgifter, kreves det spesialkompetanse og nøye planlegging, uavhengig av foretakets størrelse. 

RSM Advokatfirma AS kan bistå med skatterådgivning, omstrukturering og bistand i forbindelse med transaksjoner innenfor alle bransjer. Våre advokater har bred kompetanse og lang erfaring fra offentlig og privat virksomhet. Vi lytter og setter kundenes behov i sentrum. Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat. 

Informasjon om beskatning for aksjeselskaper

Et aksjeselskap er en egen juridisk enhet og derfor et eget skatte- og avgiftssubjekt, i motsetning til et enkeltpersonforetak der innehaver står ansvarlig. Dette innebærer at det er selskapet selv som er ansvarlig for innberetning og betaling av skatt og avgift. Eierne (aksjonærene) skal kun skatte av det han eller hun tar ut i lønn eller utbytte fra selskapet. 

Så mye skal du skatte

For 2019 skal det beregnes 22 % skatt av overskuddet i selskapet. Skatten betales året etter at overskuddet er opptjent. Skatten betales i to terminer, 15. februar og 15. april, og betales følgelig i løpet av det første halvåret etter inntektsåret og før skattepapirene er innlevert. 

Regler for restskatt

Dersom virksomheten antar at det har blitt betalt inn for lite i forhold til overskuddet, som kan føre til restskatt, kan virksomheten betale tilleggsforskudd innen 31. mai, som også er fristen for å levere skattemelding for næringsdrivende. 

Så mye skal din virksomhet skatte

Oversikt over hvor mye virksomheten skal skatte (skatteoppgjøret) sendes ut av Skatteetaten, og denne informasjonen mottas på Altinn den påfølgende høsten.

Vi hjelper din virksomhet

RSM Advokatfirma bistår aksjeselskaper med å få en bredere forståelse for regler for beskatning og avgifter, hvilke fradragsmuligheter som foreligger og hvordan virksomheten kan tilpasse seg skattereglene slik at selskapet drives på en mest mulig skatteeffektiv måte. 

Les mer: Skatterådgivning

 

Skatt og avgift for enkeltpersonforetak

real_estate_construction_-_tomt_770x367.png

I motsetning til et aksjeselskap, er ikke et enkeltpersonforetaket et eget skattesubjekt, men innehaveren har selv det fulle ansvaret for innbetaling av enkeltpersonforetakets skatt. 

Foretaksmodellen

Enkeltpersonforetak betaler skatter og avgifter i samsvar med en skjermingsmetode kalt foretaksmodellen. Hensikten er å skjerme en risikofri avkastning av investert kapital fra beskatning. Dette innebærer at netto overskudd utover denne beskattes som personinntekt for innehaveren, uavhengig av om overskuddet faktisk tas ut av innehaveren. 

Frist for å levere skattemelding

Fristen for å endre eller levere skattemeldingen for enkeltpersonsforetak er satt til 30. april hvert år. Informasjon om frister og hvordan du mottar skatteoppgjør finner du på Skatteetaten. Her kan du også finne attester og gratis kurs i regnskap for deg som er ny som næringsdrivende.

Lønn og fradrag

Selv om innehaver arbeider i foretaket, vil ikke uttak eller overføring til innehaveren regnes som lønn. Det skal heller ikke beregnes arbeidsgiveravgift av overføringer til innehaveren. Utbetalingene til innehaver skal heller ikke fradragsføres, og vil derfor ikke påvirke det skattepliktige resultatet

Ettersom det er innehaver som står ansvarlig for å betale skatten, er det også innehavers totale inntekt som bestemmer skatteprosenten (marginalskatten). 

Som oftest vil marginalskatten ligge et sted mellom 33,4 % og 49,6 %. Skatten betales forskuddsvis, men foretaket vil ikke få tilsendt en regning for skatten. Innehaver må derfor selv melde endring av inntekt for å få beregnet forskuddsskatten. Dette må gjøres via nettsidene til Skatteetaten

Informasjon om merverdiavgift

Som næringsdrivende eller ansvarlig for en organisasjon med omsetning over et visst beløp, skal man som hovedregel registrere virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret. Som hovedregel må alle bedrifter som har omsatt for mer enn kr 50 000 de siste 12 månedene betale, kreve inn og rapportere mva. 

For en ideell eller frivillig organisasjon er beløpsgrensen kr 140 000.

En virksomhet som er registrert i Merverdiavgiftsregistreret må:

 • Kreve inn mva. på vegne av staten.

 • Betale mva. for varer og tjenester de kjøper for virksomheten i Norge.

 • Beregne hvor mye mva. de skal betale ved import av varer for virksomheten.

 • Rapportere til Skatteetaten hvor mye mva. de har betalt og krevd inn.

 • Betale forskjellen mellom mva på salg (utgående mva.) og mva på innkjøp (inngående mva.).

Merverdiavgift betales ved omsetning av de fleste varer og tjenester. Enkelte bransjer og områder har egne satser for mva. Den generelle satsen er 25 %, næringsmidler 15 % og persontransport, kinobilletter, utleie av rom mv. er 12 %.

Les mer: Skatteadvokat Oslo

 

Våre advokattjenester innenfor skatt og avgift 

uteomrade_770x367.png

Våre dyktige advokater kan bistå alle typer selskaper med problemstillinger relatert til skatt. Vi kan også hjelpe deg med problemstillinger rundt det å endre eller avslutte en bedrift. 

Vi kan blant annet bistå med spørsmål knyttet til: 

 • Selskapsbeskatning

 • Personbeskatning

 • Internprising (TP) 

 • Merverdiavgift

 • Toll og særavgifter

 • Restrukturering

 • Eiendomsskatt

Våre advokater kan også være behjelpelige med internasjonal skatterådgivning. Selskaper som har aktivitet i flere stater har ofte mange komplekse operasjonelle og skattemessige problemstillinger. 

Internasjonale problemstillinger krever et internasjonalt perspektiv og grundig kunnskap om landsspesifikke regelverk, noe våre skatteadvokater kan hjelpe deg med. 

La RSM bistå med skatt og avgift

Våre advokater har solid erfaring og ekspertise innenfor skatt og/eller avgift, og vi kan bistå med internasjonale problemstillinger gjennom et bredt internasjonalt nettverk. 

Vi sikrer kundene våre den ekspertisen de har behov for - pluss litt til. 

Vi holder til i Oslo, Agder, Hordaland og Rogaland. Vi jobber med norske små og mellomstore virksomheter, men også på tvers av regioner og landegrenser om det skulle være nødvendig. Ta gjerne kontakt med ditt lokale kontor i dag. Finn ut om vi befinner oss i nærheten av deg her eller fyll ut vårt kontaktskjema. 

 

Trenger du bistand til økonomiske spørsmål? Vi ser frem til å høre fra deg! 

Kontakt
 

synne_web_.png

Synne Bjotveit
Partner | advokat

Marianne Brockmann Bugge
Partner | advokat

johan_.jpg

Johan K. Engelschiøn 
Partner | advokat

Morten Hereng Christophersen
Partner | advokat

 

HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Bruk kontaktskjema for å sende oss en melding eller få kontaktinformasjon til våre kontorer.

Kontakt oss