Norge
Languages

Languages

Skatteadvokat Oslo

21. november 2018

Real Estate & Construction_offset_281452_low res.jpg

Har du behov for en skatteadvokat i Oslo? RSM Advokatfirma AS har et team dyktige advokater, jurister og skatterådgivere, som fungerer som både fagavdeling innenfor skatt og avgift for revisjonsfirmaet RSM Norge og som et selvstendig advokatfirma. Vi utfører juridiske tjenester med hovedfokus på:

 • Skatt

 • Merverdiavgift

 • Toll og særavgifter

 • Selskapsrett

 • Transaksjoner

 • Internprising (TP)

Hos oss kan du få spesialisert bistand overfor skattemyndighetene, bistand i enkeltstående saker som gjelder skatt og merverdiavgift, eller bistand med planlegging for å betale riktig skatt til rett tid.

Les videre for å lære mer om hvilke tjenester vi tilbyr, hvem vi er og hvorfor det kan være lurt å velge RSM Advokatfirma dersom du har behov for en skatteadvokat i Oslo.

 Hva gjør en skatteadvokat?

En skatteadvokat har spesialisert seg på håndtering av saker som omhandler skatt, merverdiavgift og forholdet til skattemyndighetene. En bedrift eller en enkeltperson kan ha behov for en skatteadvokat av ulike årsaker, men ofte er det snakk om generell rådgivning for å betale riktig skatt eller for å bistå ifm konflikter grunnet misforståelser eller uenighet om regelverket.

Det kan være nyttig å benytte en skatteadvokat for å ta lønnsomme beslutninger. Skatten har en direkte innvirkning på selskapets årsresultat, og skattereglene endres stadig. For mange bedrifter kan det være krevende å holde seg oppdatert, samt vite hvordan en skal tilpasse seg nye og endrede regler. En skatteadvokat har spisskompetanse på skatt og avgifter, og kan dermed bistå når behovet oppstår.

Har du behov for en skatteadvokat i Oslo og omegn? RSM Advokatfirma jobber med problemstillinger innen skatt, avgift, selskapsrett, transaksjoner og internprising. Vi har solid erfaring og ekspertise, og et bredt internasjonalt nettverk. Ved å benytte våre advokattjenester vil du alltid være i trygge hender.

Skatteadvokat i Oslo – Våre tjenester

RSM Advokatfirma tilbyr rådgivning innen skatt, avgift, selskapsrett, transaksjoner og internprising. Vi tilbyr blant annet disse tjenestene:

 • Skatte- og merverdiavgiftssaker med skattemyndighetene: Skattereglene kan være kompliserte, og visse bedrifter og bransjer kan i tillegg ha særregler. Vi tilbyr spesialisert bistand i enkeltstående skatte- og merverdiavgiftssaker til bedrifter og private kunder, samt håndtering overfor skattemyndighetene.

 • Due diligence: Dersom et selskap eller en eiendom skal selges, kjøpes eller fusjoneres kan det være behov for due diligence - en analyse og gjennomgang av informasjon om det gjeldende selskapet. Skatteadvokatene i RSM kan utføre slike tjenester på skatt, merverdiavgift og eiendom, i samarbeid med RSM sin avdeling for transaksjonsrådgivning.

 • Selskapsstruktur og reorganisering: Våre skatteadvokater har også bred erfaring med og kan fungere som rådgivere dersom du ønsker råd om skatteoptimal selskapsstruktur og reorganiseringer. I tillegg kan vi bistå ved etablering og gjennomføring av en valgt løsning.

Les mer: Due Diligence

Internasjonal skatterådgivning

Har du en virksomhet eller investering i utlandet, og derfor har behov for en skatteadvokat utenfor Oslo?

Bedrifter som opererer i internasjonale markeder har ofte mange komplekse operasjonelle og skattemessige problemstillinger. Typiske problemstillinger en internasjonal virksomhet møter kan være:

 • Optimal internasjonal selskapsstruktur

 • Etablering av virksomhet i utlandet

 • Grenseoverskridende fusjoner, fisjoner, kjøp, salg eller investeringer

 • Kildeskatt og dobbeltbeskatning

 • Kreditfradrag og refusjon av kildeskatt betalt i utlandet

 • Skatteavtaler: Tolkning og tilpasning

 • Fast driftssted og allokering av fortjeneste til fast driftssted

 • Internprising

 • Finansielle instrumenter og fritaksmetoden

 • Rederibeskatning

Les mer: Internasjonal skatterådgivning

Internasjonale problemstillinger krever et internasjonalt perspektiv og grundig kunnskap om landsspesifikke regelverk, noe en skatteadvokat innen fagfeltet kan hjelpe deg med.

Hos RSM har vi et bredt internasjonalt nettverk, og RSM Advokatfirma kan bistå med blant annet skatterådgivning knyttet til internasjonal problemstillinger.

Din skatteadvokat i Oslo

RSM Norge kan bistå med advokattjenester, revisortjenester og rådgivning, og gjennom vårt internasjonale RSM-nettverk har vi tilgang til bred kompetanse på tvers av fagfelt og land. RSM Advokatfirma er spesialisert på skatt, avgift, selskapsrett, transaksjoner og internprising, og bistår deg og din virksomhet ved behov.

Hos oss kan du forvente å få en skatteadvokat som er proaktiv, tilgjengelig og løsningsorientert, samt har god kommunikasjonsevne både skriftlig og muntlig. Vi kan i tillegg bistå med effektive revisortjenester, og et dedikert revisorteam med lang bransjeerfaring.

Les mer: Skatteadvokat

Vi setter alltid kunden i sentrum. Vi ønsker å skape gode kundeopplevelser, og vi tilpasser oss deg. Ingen kunder er like, da faktorer som størrelse, utviklingspotensiale, behov og fremtidsplaner varierer. Vi har ikke en fast plan, men lytter til kundenes behov for å sammen finne de beste løsningene. Les mer om oss her.

Kontakt oss i dag

Skal du opprette et nytt selskap, endre en eksisterende selskapsstruktur, sette opp et årsregnskap, endre skattemeldingen eller lignende, og har behov for advokatbistand eller revisortjenester? Med solid erfaring og ekspertise innenfor ulike fagfelt, samt et bredt internasjonalt nettverk, sørger vi for at du får den hjelpen du behøver. Vi holder til i Oslo, Agder, Hordaland og Rogaland, og jobber på tvers av regionene om det skulle være nødvendig.

Ta gjerne kontakt med ditt lokale kontor i dag. Finn ut om vi befinner oss i nærheten av deg her eller fyll ut vårt kontaktskjema.

Kontakt oss

RSM | Oslo
Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norway
Pb. 1312 Vika, 0112 Oslo, Norway
T: +47 23 11 42 00
F: +47 23 11 42 01

RSM | Bergen 
Kanalveien 105 B, 5068 Bergen, Norway
Pb. 63, Kristianborg, 5822 Bergen, Norway
T: +47 55 55 77 77
F: +47 55 55 77 70

RSM | Voss
Strandavegen 11, 5705 Voss, Norway
Pb. 136, 5701 Voss, Norway
T: +47 56 52 04 00
F: +47 55 55 77 70

RSM | Stord
Hatlandsmyro 9, 5412 Stord, Norway
T: +47 53 40 99 80    
F: +47 55 55 77 70

RSM | Arendal 
Frolandsveien 6, 4847 Arendal, Norway 
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01            

RSM | Kristiansand 
Gravane 20, 4610 Kristiansand S, Norway 
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01     

RSM | Mandal 
Veverigata 18, 4514 Mandal, Norway
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01     

RSM | Lyngdal 
Fiboveien 2 B, 4580 Lyngdal, Norway
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01     

RSM | Forus
Stokkamyrveien 22, 4313 Sandnes, Norway
T: +47 51 63 85 00
F: +47 51 63 85 01

Har du spørsmål knyttet til våre tjenester? Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat! 

Kontakt oss