Statsautorisert revisor

oppdatert per 03. desember 2020

statusautorisert revisor

Bedriftens regnskapspliktige skal påse at årsregnskapet revideres av en registrert eller statsautorisert revisor. 

RSM tilbyr et komplett spekter av revisjons- og attestasjonstjenester til revisjonspliktige selskaper. Kontakt oss i dag for et hyggelig samarbeid.

Vi leverer følgende tjenester, tilpasset dine behov:

 • Ordinær revisjon av årsregnskaper og mellombalanser

 • Forenklet revisjon av regnskaper

 • Bransjespesifikke attestasjoner

 • Attestasjoner etter selskapslovgivningen

 • Attestasjoner til ligningsmyndigheter og andre offentlige instanser

 • Avtalte kontrollhandlinger

 • Internrevisjon og forvaltningsrevisjon

 • IT-revisjon

 • Borevisjon

RSM er det mellomstore revisjonsselskapet. Målet er å være et ledende revisjons- og rådgivningsselskap for små og mellomstore virksomheter. 

Med en statsautorisert revisor fra RSM får du med et revisjonsteam som jobber tett opp mot våre andre spesialister på skatt, avgift, selskapsrett, IT, transaksjonstjenester og risk management. På denne måten kan vi koordinere rådgivningen etter kundens behov. 

Samfunnets tillitsperson

En registrert eller statsautorisert revisor er en uavhengig tredjepart som gransker og kontrollerer regnskap og revisjon til en bedrift og uttaler seg om dette offentlig. Han eller hun er således en tillitsperson i samfunnet. Gjennom et godt samarbeid med en revisor skal du være trygg på at årsregnskapet du avlegger er utarbeidet i henhold til regelverket. 

Alt vi gjør, gjør vi for å skape gode kundeopplevelser. Derfor tilpasser vi oss deg, og ikke omvendt. Ingen kunde er lik, derfor er det desto viktigere å gå inn i hver kundecase med personlig tilnærming. 

Registrert og statsautorisert revisor

Til forskjell fra en statsautorisert revisor, kan en registrert revisor kun ta på seg revisoroppdrag for alle bedrifter som ikke er børsnoterte. Førstnevnte har gjennomført lengre utdanningsbakgrunn, og slik fått godkjenning som statsautorisert revisor. En statsautorisert revisor anses derfor for å være mer spesialisert enn en registrert revisor. 

Det er Finanstilsynet som godkjenner og autoriserer den beskyttede tittelen statsautorisert revisor. Med en slik godkjenning kan man påta seg alle typer revisjonsoppdrag for alle selskapsformer, også børsnoterte foretak.

Formålet med regnskap og revisjon

Et regnskap har til hensikt å vise hvordan virksomhetens midler har blitt brukt i løpet av regnskapsåret, og skal redegjøre for bedriftens økonomiske status. Endelig årsregnskap er offentlig tilgjengelig, og har som formål å formidle nyttig og relevant informasjon om den samlede økonomiske utviklingen samt finansielle stillingen. Derfor 

Regnskapet skal revideres av en uavhengig revisor. Revisor må enten komme fra et godkjent revisorselskap eller være en registrert eller statsautorisert revisor. Hensikten er å øke de tiltenkte brukernes tillit til regnskapet. 

Revisjonen av regnskapet resulterer i en revisjonsberetning, som leveres inn til Regnskapsregisteret sammen med regnskapet. Her vil revisoren beskrive sine egne plikter og oppgaver, og dersom det er anmerkninger til regnskapet vil disse komme frem her.

Les mer: Revisjon

Hvilke virksomheter er revisjonspliktige?

shutterstock-262755011.jpg

Revisjonsplikten følger blant annet av revisorloven. Som hovedregel skal regnskapspliktige påse at årsregnskapet revideres av revisor. Enkelte selskaper har revisjonsplikt etter egne særregler. Dette gjelder for eksempel selskaper i advokatbransjer, eiendomsmeglere og regnskapsførere. 

Det kan finnes særskilte bestemmelser som gjør at du har regnskapsplikt og dermed er pliktig til revisjon. I det følgende går vi gjennom noen av dem.

Aksjeselskap

Revisjonsplikten avhenger av selskapets form og størrelse. Det er foregående årets tall som avgjør - var man over terskelverdiene foregående år, er man revisjonspliktig selv om man faller under terskelverdiene igjen inneværende år. 

I utgangspunktet gjelder revisjonsplikten for alle aksjeselskap, men mindre selskaper kan være unntatt plikten. Dette følger av forenklinger i regnskapsloven fra 1. januar 2018. Dersom selskapet likevel oppfyller et eller flere av punktene under, er det revisjonspliktig:

 • Driftsinntekter er lik eller mer enn seks millioner kroner

 • Balansesummen er over 23 millioner kroner

 • Alle ansatte utgjør i snitt mer enn ti årsverk

For aksjeselskap som er morselskap i et konsern, må konsernet som helhet utgjøre mindre enn disse verdiene for å ikke ha revisjonsplikt.  

Deltakerlignet selskap

Dersom virksomheten er et deltakerlignet selskap som for eksempel DA, ANS eller KS og kan krysse av på et eller flere av disse punktene, gjelder revisjonsplikten:

 • Driftsinntekter er lik eller mer enn fem millioner kroner

 • Det er flere enn fem deltakere

 • Samtlige deltakere er juridiske personer

 • Deltakere har samlede eiendeler i balansen over 20 millioner

 • Gjennomsnittlig antall ansatte utgjør mer enn ti årsverk

Enkeltmannsforetak

Revisjonsplikten gjelder for enkeltmannsforetak med en omsetning på over fem millioner kroner, men dette forutsetter at et av følgende tillegg også er oppfylt:

 • Du har eiendeler med verdi over 20 millioner kroner

 • Antall ansatte utgjør i snitt mer enn 20 årsverk

Virksomhet utenfor Norge

Foretak i utlandet som er skattepliktige til Norge (NUF) er revisjonspliktige dersom driftsinntektene overstiger fem millioner kroner. 

Les mer: Due dilligence

Finn en revisor hos RSM Norge

Våre registrerte og statsautoriserte revisorer har høy kompetanse og bred erfaring innen fagområdene regnskap og revisjon. Vi har arbeidet mye med problemstillinger innen god regnskapsskikk, og har kompetansen som kreves for å bistå med komplette revisjons- og attestasjonstjenester.

Som kunde hos RSM kan du forvente at din revisor:

 • Har forståelse for din virksomhet, din bransje og dine behov.

 • Er tilgjengelig for deg når du trenger det, og passer på deg som kunde.

 • Bidrar til god  kommunikasjon.

 • Har fokus på samarbeid og løsninger.

 • Levering av revisjons- og rådgivningstjenester av høy kvalitet. 

Vi har som mål å styrke våre kunder slik at de kan utvikle seg videre med nødvendig trygghet, enten det er eierstyrte virksomheter, privatpersoner eller børsnoterte selskaper med virksomhet i flere land. 

Kontakt RSM Norge i dag dersom du trenger en registrert eller statsautorisert revisor til å utføre revisjon av regnskapet. Vi ser fram til et hyggelig samarbeid.

Du finner våre lokaler sentralt i Oslo, Hordaland, Agder og Rogaland, men kan også jobbe på tvers av landet dersom det er behov for det. 

På jakt etter en statsautorisert revisor? Kontakt ditt lokale RSM-kontor i dag! 

HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Har du spørsmål knyttet til våre tjenester? Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat! 

Bruk kontaktskjema for å sende oss en melding eller se kontaktinformasjon til våre kontorer under.

Kontakt oss

SE VÅRE KONTORER

RSM | Oslo

Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norway
Pb. 1312 Vika, 0112 Oslo, Norway
T: +47 23 11 42 00
F: +47 23 11 42 01

RSM | Bergen 
Kanalveien 105 B, 5068 Bergen, Norway
Pb. 63, Kristianborg, 5822 Bergen, Norway
T: +47 55 55 77 77
F: +47 55 55 77 70

RSM | Voss
Strandavegen 11, 5705 Voss, Norway
Pb. 136, 5701 Voss, Norway
T: +47 56 52 04 00
F: +47 55 55 77 70

RSM | Stord
Hatlandsmyro 9, 5412 Stord, Norway
T: +47 53 40 99 80    
F: +47 55 55 77 70

RSM | Arendal 
Frolandsveien 6, 4847 Arendal, Norway 
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01            

RSM | Kristiansand 
Gravane 20, 4610 Kristiansand S, Norway 
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01     

RSM | Mandal 
Veverigata 18, 4514 Mandal, Norway
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01     

RSM | Lyngdal 
Fiboveien 2 B, 4580 Lyngdal, Norway
T: +47 38 07 07 00
F: +47 23 11 42 01     

RSM | Forus
Stokkamyrveien 22, 4313 Sandnes, Norway
T: +47 51 63 85 00
F: +47 51 63 85 01

Har du spørsmål knyttet til våre tjenester? Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat! 

Kontakt oss