Våre tjenester innen M&A Transaction Services

VÅRE TJENESTER
 

  • Finansiell due diligence
  • Skatte- og avgiftsmessig due diligence
  • Kjøpesumsmekanismer som «completion accounts» og «locked box»
  • Skatteplanlegging og selskapsstrukturer
  • Kjøpesumsallokering (PPA) – skatte- og regnskapsmessig allokering av kjøpesum/anskaffelseskost til eiendeler og forpliktelser
  • Verdivurderinger
  • Sakkyndige redegjørelser etter selskapslovgivningen

 

marianne_4_770x367.png

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss