Revisorgruppen Danmark
Forfatter


Biography

RGD

Events

Beskatningen af fri bil er blevet en jungle

Beskatningsreglerne vedrørende fri bil, bolig mm. blev strammet gevaldigt i 1992 i forlængelse af en TV-udsendelse, som havde fokus på beboere langs Strandvejen nord for København. Reglerne om beskatning af fri bil findes i ligningsloven sammen med de øvrige regler om beskatning af personalegoder som fx telefon, internet og multimedier, fri...

Første del af ny bogføringslov trådt i kraft 1. juli 2022

Bogføringsloven er under forandring. Loven, som er vedtaget 19. maj 2022, fremstår nu mere nutidig og tager hensyn til den digitale verden, vi lever i. Samtidig indeholder loven krav, som skal hindre økonomisk svindel gennem fiktive virksomheder. Loven implementeres i forskellige tempi. Pr. 1. juli 2022 trådte første del i kraft. Under h...

Beskatning af kapitalejerlån

Et kapitalejerlån kan opstå på flere forskellige måder. Det kan selvsagt ske ved en ganske almindelig lånoptagelse, hvor selskabet udlåner et bestemt beløb til kapitalejeren, som denne skal tilbagebetale i henhold til en låneaftale. Det kan dog også være som følge af træk på en mellemregningskonto, anvendelse af et firmakreditkor...

Beskatning af influencere

I en verden, hvor der bruges mere og mere tid på sociale medier, er der skabt grobund for, at flere og flere arbejder som influencere. En influencer eller influent er en person, der bruger sit netværk af følgere på sociale medier til at sprede information om budskaber, produkter eller brands, herunder ved at anmelde, promovere og anbefale. Konk...

Din revisor bliver kontrolleret!

Når man siger smiley-ordning, ved de fleste, at der er tale om Fødevarestyrelsens uddeling af mere eller mindre smilende ansigter som afslutning på et kontrolbesøg i butikker, restauranter og andre virksomheder, der sælger fødevarer til forbrugerne. I revisionsbranchen findes nogle tilsvarende ordninger, hvor kvaliteten af revisors systeme...

Slutafregning på COVID-19-ordninger

Tiden nærmer sig for de sidste slutafregninger for virksomhedernes ansøgte og modtagne kompensationer under Covid-19-ordninger for bl.a. faste omkostninger, lønkompensation og tabt omsætning, som alle er administreret af Erhvervsstyrelsen. Udmeldinger fra myndigheder, styrelser og antallet af udstedte bekendtgørelser har været mange gennem...

NIS2: Ny lovgivning skærper kravene til IT-sikkerhed

Virksomheder inden for visse sektorer samt visse offentlige myndigheder vil fremover blive underlagt strammere regler på it-sikkerhedsområdet. EU-Parlamentet godkendte i maj 2022 et direktiv - NIS2 - der skal sikre, at medlemslandene i februar 2024 har implementeret ny lovgivning. NIS2 har til formål at højne informations- og cybersikkerheds...

Ansvarsforsikring og valg heraf

Bestyrelsens ansvar og valg af ansvarsforsikring Ved fastlæggelsen af, hvilke normer der skal gælde for ledelsen i kapitalselskaber, er der overordnet to hensyn, der står over for hinanden. Dels hensynet til at sikre kapitalejere, kreditorer, medarbejdere m.v. mod tab og dels hensynet til at give bestyrelse eller tilsynsråd og direktion den ...

Ny bogføringslov ...med fokus på digitalisering

Folketinget vedtog i maj 2022 en ny bogføringslov, der skal tage højde for den digitale udvikling. Loven skal derudover styrke kontrollen med bogføringen, så der kan sættes hurtigere og mere effektivt ind mod svindel. Loven gælder for alle erhvervsdrivende virksomheder, herunder aktie- og anpartsselskaber og erhvervsdrivende fonde, der er ...

Køb af feriebolig i udlandet

Mange drømmer om at købe feriebolig i udlandet, og en del gør alvor af det. For et par år siden steg efterspørgslen efter ferieboliger markant i Danmark, og priserne steg i nogle områder med tocifrede procenter. Denne trend har man også kunnet se på nogle af de populære udenlandske feriedestinationer – f.eks. Cote d’Azur. Men hvad skal...

Facit maj 2022

I denne udgave af artikkelsamlingen Facit kan du læse de følgende artikler: Indførelse af revisorpligt skaber værdi - Nye regler om revisorindvolvering Skattestyrelsens "nye værktøjer" - Styrkelse af skattekontrollen  De nye barselsregler  - Den nye 24:24 model Oplysninger om den fortsatte drift - Hvilke opl...

To leasede firmabiler betød beskatning af fri bil

Bogføring af leasingudgifter og øvrige biludgifter i virksomhedsskatteordningen betød, at den selvstændigt erhvervsdrivende blev beskattet af to firmabiler. Det var ikke det, ejeren havde regnet med.   Blandet benyttede biler og virksomhedsskatteordningen Selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsskatteordningen, kan...

Er der skattefrihed for en arbejdsgiverbetalt computerskærm til hjemmearbejdspladsen?

Svaret er - det kommer normalt an på, hvor mange tommer skærmen er. Kun når der kan anføres en konkret begrundelse for, at skærmen skal være større end 32”, vil skattefriheden fortsat gælde.   Computer med sædvanligt tilbehør - et skattefrit personalegode Privat benyttelse af en arbejdsgiverbetalt computer, som arbejdsgive...

Facit marts 2022

I den nyeste udgave af Facit kan du læse de følgende artikler:  It-sikkerhed er bestyrelsens ansvar Tilbagebetaling af lån til A-skatter og moms Håndværkerfradraget synger på sidste vers Udfordringer ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2021 Afholdelse af digital generalforsamling CSR, ESG, NFRD, CSRD, SDG osv. &nb...

Facit december 2021

Samlingen indeholder nyheder om følgende emner: Lov om beskyttelse af whistleblowere  Hvidvask og revisors kundekendskab  Digital signatur på selskabsdokumenter  Moms på udlejningsbiler  Investering af pensionsmidler    Du finder samlingen af artikler her   ...

Maskeret udlodning ved køb af ejendom

Kan en hovedaktionær nøjes med at betale markedsprisen? Herning byret har afsagt en dom, hvor hovedaktionæren blev beskattet af maskeret udlodning på 7,6 mio. kr. i forbindelse med køb af en af selskabet ejet ejendom, selv om der blev handlet på markedsvilkår. Armslængdevilkår Ved overdragelse af et aktiv mellem en hovedaktionær ...

Facit august-september 2021

I samlingen kan du læse artikler om følgende emner: Kontantforbuddet i hvidvaskloven Briternes exit  Salg og minkerstatninger Indskud af fast ejendom Sommerhusmarkedet under og efter pandemien EU og bureaukrati Renteniveauer, bobler på aktiemarkedet, boligmarkedet og andet   Download samlingen af artikler ...