Hva kan vi bistå med | advokatvirksomhet

Utover revisjon samt utarbeidelse av årsregnskap og ligningsoppgaver, kan vi eksempelvis nevne følgende områder med spisskompetanse:

  • Vurdering av optimal selskapsform for en advokatvirksomhet, herunder løpende revurderinger når det skjer endringer i regelverk eller forutsetninger.
  • Eierskap i en advokatvirksomhet, personlig/direkte eller gjennom ANS, DA, indre selskap og/eller aksjeselskap; skattemessige muligheter og utfordringer.
  • Innhold i selskapsavtale samt alternative partnermodeller hva gjelder inntreden, overskuddsfordeling, uttreden, mm.
  • Være samtalepartner ved valg av systemer og rutiner for timeregistrering, fakturering og regnskap.
  • Rådgivning i forbindelse med sammenslåing med andre advokatvirksomheter, oppkjøp, uttreden/fisjon og avvikling.
  • Informasjon om nyheter innen skatt, avgift, regnskap, samt oppfølging av slike regelendringer relatert til advokatvirksomhet.

 

istock-000041435360-large.jpg

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss