Norge
Languages

Languages

Hva kan vi bistå med | private equity

Gjennom våre tjenesteområder kan vi bistå med:

  • Due diligence, både i forbindelse med kjøp og salg (VDD)
  • Skatte- og avgiftsrådgivning, herunder strukturering og compliance-tjenester
  • Revisjon av fond og porteføljeselskaper
  • Rapportering og GAAP, herunder IFRS

Skatt 

Våre skatteeksperter hjelper deg å navigere når nye skatteregler eller endringer i forskrifter påvirker investeringene dine.

Korrekt skattemessig håndtering av PE-fond er viktig for å unngå unødig skatt. De siste årene har skattemyndighetene hatt fokus på skattlegging av PE-fond til tross for flere avklaringer i rettssystemet. Vi anbefaler PE-fond å ta stilling til riktig skattemessig håndtering i hele sitt livsløp; fra fondsetablering, investering, eiertid og exit. I tillegg kommer riktig dokumentasjon og skatterapportering.

Merverdiavgift

Vi har spesialkompetanse innen merverdiavgift, og inngående erfaring fra og kunnskap om de særlige utfordringer PE-bransjen møter i avgiftsmessig sammenheng. Eksisterende mva-unntak for forvaltning av fond krever at det avgrenses mot mva-pliktige tjenester. Vi bistår i denne grensedragningen, kvalitetssikrer avtaler mtp mva, og rådgir betryggende innrapportering til myndighetene.

 

istock-000041435360-large.jpg

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss