Budsjettforliket mellom regjeringen og SV

Budsjettforliket mellom regjeringen og SV

Endringer i trinnskatten

Regjeringen og SV foreslår at de to øverste trinnene i trinnskatten økes fra hhv. 13,3 % til 13,4 % og 16,3 % til 16,4 %, men dette motvirkes ved at trygdeavgiften reduseres tilsvarende. Samtidig reduseres innslagspunktene i trinn 3 fra kr 651 250 til kr 643 800 og i trinn 4 fra kr 1 052 250 til 969 200.

Regjeringen foreslår også å innføre et nytt trinn 5 på 17,4 %, med et innslagspunkt på kr 2 000 000.

 

Skatteregler for 2021

Foreslått for 2022

 

Innslagspunkt

Skattesats

Innslagspunkt

Skattesats

Trinn 1

Kr 184 800

1,7 %

Kr 190 350

1,7 %

Trinn 2

Kr 260 100

4,0 %

Kr 267 900

4,0 %

Trinn 3

Kr 651 250

13,2 %

Kr 643 800

13,4 %

Trinn 4

Kr 1 021 550

16,2 %

Kr 969 200

16,4 %

Trinn 5

(ny)

(ny)

Kr 2 000 000

17,4 %

Redusert trygdeavgift og økt frikortgrense

Trygdeavgiften for lønn/trygd foreslås redusert fra 8,1 % til 8,0 %, mens trygdeavgiften for næringsinntekt foreslås redusert fra 11,3 % til 11,2 %.

Frikortgrensen foreslås økt fra kr 60 000 til kr 65 000.

Endringer i formuesskatten

Den nye regjeringen varslet i Hurdalsplattformen at formuesskatten skal gjøres mer rettferdig, ved at personer med høye formuer betaler mer i skatt samtidig som bunnfradraget økes.

I Hurdalsplattformen står det at aksjer og næringseiendom mv. skal verdsettes til 80 %, men forslaget i tillegget til statsbudsjettet var kun en økning fra 55 % i 2021 til 65 % i 2022. Etter forhandlinger med SV, forslås det imidlertid å øke verdsettelsen til 75 %.

I tillegg foreslås en økning av formuesskatten fra dagens 0,85 % til 0,95 %, samt et nytt trinn i formuesskatten slik at formuer over kr 20 millioner formuesbeskattes med 1,1 %.

Videre økes bunnfradraget i formuesskatten fra kr 1,5 millioner i 2021 til kr 1,7 millioner i 2022.

Les mer: Formuesskatt – Hva er det egentlig gunstig å eie?

Les mer: Hva bør du gjøre før årsskiftet?

Redusert rabatt for elbiler i firmabilbeskatningen

Elbiler har en særskilt verdsettelsesrabatt, ved at kun 60 % av listeprisen legges til grunn ved beregning av fordelen for elbiler, mot 100 % for øvrige biler. Regjeringen foreslo opprinnelig å oppheve denne rabatten, men i budsjettforliket med SV foreslås nå at rabatten reduseres slik at 80 % av listeprisen legges til grunn ved firmabilbeskatning.

Økt CO2-avgift på kontinentalsokkelen

I budsjettforliket foreslås å øke CO2-avgiften på kontinentalsokkelen med 28 %.

Økning i utbytteskatten mv. opprettholdes

For øvrig videreføres det foreslåtte statsbudsjettet fra Støre-regjeringen på skatte- og avgiftsområdet med kun mindre justeringer, og den betydelige økningen i utbytteskatten opprettholdes.

 

Les mer: Regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet 2022

Les mer: Statsbudsjettet 2022

 


Meld deg på vårt nyhetsbrev her: 

Kontakt

Morten Hereng Christophersen
Partner | Managing Partner
Anine Karstensen
Senioradvokat

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss