Sent tirsdag 12 desember ble det enighet på Stortinget om å innføre grunnrenteskatt på landbasert vindkraft. Forhandlingene rundt denne innstillingen har foregått over lang tid, og det har vært et vanskelig tema for partiene å bli enige om.  

Det er skrevet mye rundt grunnrentebeskatning tidligere, men kort oppsummert innebærer det en skatt på inntekt som stammer fra bruk av felles naturarealer. I forslaget som ble lagt frem tidligere i høst foreslo regjeringen at det for landbasert havvind skulle være en kontantstrømskatt på overskudd, men at man skal få umiddelbare fradrag for investeringsutgifter ved at selskapets kontantoverskudd skattlegges i hver periode. Regjeringen foreslo også en effektiv skattesats på 35 prosent, samt at halvparten av inntektene skal gå til kommunene. RSM har tidligere skrevet en artikkel om dette forslaget som du finner her. 

Blant aktører i fornybarnæringen har det vært stor uenighet med politikerne rundt forslaget siden det kom, blant annet har man ment at skattesatsen ikke bør overstige 25 prosent. Det kan synes som at Stortinget har tatt flere av høringsinnspillene på alvor, da de i forliket tirsdag kveld landet på nettopp en 25 prosent skattesats.  

I tillegg til en reduksjon i skattesatsen inneholder forliket disse endringene:  

  • For nye kraftanlegg innføres det en utbetalingsordning for såkalt negativ grunnrenteinntekt. Utbetalingen skjer først når anlegget blir satt i drift og Skatteetaten har gjennomført kontroll av fastsatt skatt. I mellomperioden vil negativ grunnrenteinntekt fremføres med en rente («venterente»). Innføring av denne ordningen forutsetter ESAs godkjennelse.  
  • For eksisterende kraftanlegg gis inngangsverdien et påslag på 40 prosent i forhold til det opprinnelige forslaget. Det er videre satt en grense, slik at inngangsverdien ikke kan være høyere enn 85 prosent av historisk kostnad for investeringene.  
     

Forliket gjør ingen endringer i produksjonsavgiften, som betyr at denne fortsatt skal kunne trekkes fra krone for krone i fastsatt grunnrenteskatt.  

Hva gjelder innføringen av utbetalingsordningen for negativ grunnrenteinntekt har man ønsket at fremtidige vindkraftanlegg skal skattlegges på samme måte som vannkraft og petroleum gjøres i dag. Dette er en positiv endring, som forhåpentligvis kan bidra til at utbyggingen av vindkraft settes i gang igjen. Samtidig kan det diskuteres om utbetalingen burde skje umiddelbart, uten å måtte vente på både drift og kontroll fra Skatteetaten, da bygging av nye vindkraftanlegg vil spille en sentral rolle i utbyggingen av grønn energi i Norge.  

Det er flere detaljer i forslaget som ikke er kjent, noe som gjør det usikkert hvordan reglene vil slå ut for eksisterende anlegg, herunder særlig om det vil slå ut ulikt for anlegg i ulike deler av landet med tanke på variasjon i strømpriser. Videre vil det gjenstå å se hvordan reglene om påslag virker, og om disse fører til at man oppnår et bedre og mer riktig kapitalgrunnlag.  

Innstillingen blir avgitt i finanskomiteen fredag 15. desember.  

 


RSM Advokatfirma har styrket teamet innen fornybar energi med Boye Wangensten Berge og Christine Taaje. Boye har i en årrekke vært rådgiver for en rekke av de større og mindre selskapene innenfor fornybar sektor i Norge, mens Christine kommer fra stillingen som international tax manager i fornybarselskapet Scatec ASA. Les mer om Boye og Christines erfaring her og ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan RSM Advokatfirma kan hjelpe din bedrift.