Fristen for årsregnskapet foreslås utsatt

shutterstock-239393797.jpg

Regjeringen foreslår å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning, samt for å holde ordinær generalforsamling og årsmøte, med to måneder.

Forventer endrede frister innen kort tid

Med høringsfrist tirsdag 19. mai sendte regjeringen i forrige uke ut et forslag til midlertidig lov om utsettelse av fristene for fastsettelse av årsregnskap og avholdelse av ordinær generalforsamling.

Forslaget innebærer at regnskapspliktige med regnskapsår som avsluttes 31.12, vil få utsatt fristen for å avholde generalforsamling og fastsette årsregnskapet. Fristen foreslås flyttet fra 30. juni til 31. august.

Forslaget fremmes som en følge av innspill fra en rekke aktører, som har gitt uttrykk for at gjeldende frister er utfordrende for næringslivet grunnet Covid-19-utbruddet.

Revisorforeningen skriver i et nyhetsbrev at også fristen i regnskapsloven § 8-3, for å unngå gebyr ved forsinket innsending til Regnskapsregisteret, utsettes fra 1. august til 1. oktober.

Regjeringen foreslår at lovforslaget ikke skal gjelde for foretak med omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på regulert marked eller som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet. 

Ifølge næringsminister Iselin Nybø, tar regjeringen sikte på å fremme lovforslaget om utsettelse av fristene innen kort tid.

Her kan du lese regjeringens pressemelding.

 


covid-19_oppdaterte_nyheter.png

Vi holder deg oppdatert på endringer fra myndighetene. Følg med på våre nyhetsbrev, og også på våre løpende oppdateringer av nyheter på denne siden.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss