Norge
Languages

Languages

Husk frist for søknad om SkatteFUNN 1. september

Utdrag fra RSM Nyhetsbrev 11 | 2017 

For selskaper som søker om Skattefunn innen 1. september, garanterer Forskningsrådet at søknaden vil ferdigbehandles i løpet av 2017.

Det er mulig å sende inn søknader til Forskningsrådet også etter fristen, men da gjelder ikke garantien om behandling i inneværende år. Å få søknaden ferdigbehandlet før 31.12 er viktig, da dette er et krav for at prosjektet skal få Skattefunnstøtte for 2017. 

Når prosjektet er godkjent så gjelder dette for hele året. Dette medfører at alle kostnader knyttet til skattefunnprosjekt, som er påløpt i inneværende år, kan tas med i grunnlaget for skattefunnstøtten.
 

Les mer på skattefunn.no

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss