Norge
Languages

Languages

Husk å sende søknad om SkatteFUNN innen 1. september!

shutterstock-239393797.jpg

Forskningsrådet garanterer at søknader om SkatteFUNN som sendes inn før 1. september ferdigbehandles innen utløpet av året.

Gjennom SkatteFUNN-ordningen kan bedrifter på visse vilkår få dekket 18 eller 20 prosent av prosjektkostnader til forskning og utvikling som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret.

Forskningsrådet må godkjenne prosjektet for at støtten skal innvilges.

Det er mulig å sende inn søknad til Forskningsrådet hele året, men for bedrifter som søker innen fristen 1. september, garanterer Forskningsrådet at søknaden vil ferdigbehandles i løpet av inneværende år. 

For at prosjektets godkjenning skal gjelde fra og med 2018, må søknaden ferdigbehandles innen nyttår.  Foreligger godkjenning i samme år som søknaden sendes inn, kan bedriften benytte prosjektkostnader som er påløpt i innsendingsåret i grunnlaget for skattefradraget.

Fradragsmulighet kan gå tapt

Dersom søknaden sendes inn etter 1. september, og ikke ferdigbehandles før nyttår, vil ikke prosjektet være godkjent for det året søknaden ble sendt inn, men kun for de påfølgende årene. Bedrifter som ikke søker innen fristen 1. september, har ingen garanti for ferdigbehandling i løpet av innsendingsåret, og risikerer således å miste muligheten til å benytte prosjektkostnader som er påløpt i innsendingsåret i grunnlaget for skattefradraget.

 

For mer informasjon se RSM Informerer 3 | 2017 og forskningsrådets nettsider www.skattefunn.no.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss