Lederskap jeg beundrer

berg_770x367.png

De lederne jeg beundrer aller mest er de som står for noe gjennom både ord og handling, selv når prisen er høy.

Det var mange som fikk med seg annonsen til Jernia og sjefen Espen Karlsen rett før jul. De gikk til det særdeles uvanlige skritt å ikke anbefale sine kunder å handle julegaver hos dem. De ønsket heller at kunder skulle gi sine matglade familiemedlemmer gavekort hos lokale restauranter. De trenger pengene mer enn oss, var budskapet.

Det er en form for lederskap og samfunnsansvar jeg beundrer, da de viser at de er villige til å ofre egen omsetning for å fremme noe de tror på. Standpunktet har en pris i form av (potensielt) redusert omsetning, og Jernia er villig til å betale den. Dette er et respektfullt standpunkt og det viser at man forstår verdien av å tenke langsiktig.

Likestilling koster

En annen som gjennom flere år har vist beundringsverdig lederskap er sjefen i Obos, Daniel Kjørberg Siraj. For noen år tilbake investerte Obos 100 millioner i kvinnefotballen, selv om (eller kanskje nettopp fordi) andre mente det ikke hadde noen kommersiell verdi. Likestilling og mangfold er såpass viktig for Obos at de var villige til å betale prisen.

Igjen var Kjørberg Siraj på banen i forbindelse med forhandling av TV-rettighetene; stadig på barrikadene for å sikre like muligheter innen idretten! Det er mange som er opptatt av mangfold og likestilling i ord, men få som har vist like mye handlekraft som Obos og Kjørberg Siraj, noe vi alle bør applaudere.

Er bærekraft verdt rasende kunder?

Et tredje eksempel jeg ønsker å trekke frem er våre svenske venner i IKEA. Det er inspirerende å registrere at de våger å kutte ut sine verdenskjente kjøttboller og erstatte dem med plantebaserte boller.  

Bærekraft og målet om å bli klimanøytrale er viktigere enn enkelte kunders vrede. Og med 1 milliard solgte kjøttboller i året, nærmere en million av dem i Norge, er det jo en viss risiko for surmuling blant kjøttelskere der ute.

Til inspirasjon

Jeg beundrer og lar meg inspirere av denne type lederskap, folk og organisasjoner som står for noe selv når prisen er høy.

Noen vil sikkert påpeke at det var lett for Jernia å gå ut med et slikt stunt i et år hvor de har smadret alle salgsmål. Det samme vil man kanskje kunne hevde om Obos og IKEA. Men uansett må vi kunne enes om at det er beundringsverdig at disse lederne tør å bryte med de opplagte valgene.

Jeg velger å fokusere på det positive i slikt lederskap og jeg tillegger dem alle gode motiver. For å få til endring må vi faktisk være villige til å ta andre valg.

Så hvordan kan jeg, og kanskje du, veksle inn denne inspirasjonen i handling? Jeg tenker mye handler om mot; å våge å satse selv om det bryter med tradisjoner, uttalelser fra «forståsegpåere» eller negative kommentarer.

Vi i RSM har også et ønske om å bidra til å jevne ut ulikhetene i idretten. Derfor støtter vi blant annet flere kvinnelag i Toppserien i fotball, og vi samarbeider med verdens beste kvinnelige skihoppere.

Vår innsats tåler knapt sammenligning med Jernia, Obos og IKEA – men vi lar oss inspirere og engasjere, og det skal vi fortsette med!

Kontakt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss