Restruktureringer før årsskiftet – frister til Foretaksregisteret

shutterstock-239393797.jpg

Foretaksregisteret setter hvert år frister for når meldinger om vedtak av fisjon, fusjon, kapitalnedsettelser eller avviklinger må være mottatt for å bli behandlet før årsskiftet. Fristen for elektroniske meldinger er i år satt til 20. oktober 2019. Dette er meldinger som krever 6 ukers kreditorfrist før de kan meldes gjennomført, derfor er fristen allerede i oktober.

Fristen for gjennomføringsmeldinger og andre meldinger uten kreditorfrist er 12. desember 2019, men det kan vært lurt å være tidligere ute, om mulig.

Tilsvarende frister dersom melding sendes inn på papir er hhv. 1. oktober 2019 og 30. november 2019.

Foretaksregisteret saksbehandler også en del gjennomføringsmeldinger helt elektronisk, hvilket innebærer betydelig kortere saksbehandlingstid for slike meldinger. Dette gjelder:

  • Endring av regnskapsfører, forretningsfører, daglig leder og kontaktperson
  • Revisors fratreden
  • Fratreden for medlemmer av styret
  • Endring av forretningsadresse, postadresse, e-postadresse, hjemmeside, telefon, ansatte og målform
  • Sletting av enkeltpersonforetak
  • Gjennomføring av forenklet mor-/datterfusjon
  • Gjennomføring av søsterfusjon

Optimalisering av selskapsstruktur

Over tid har selskapsstrukturer, særlig i konsern, en tendens til å bli uoversiktlige. En gang iblant kan det derfor være nyttig å rydde opp for å slette tomme eller unødvendige selskaper. Slik kan man spare unødvendige ekstra kostnader til administrasjon, regnskap og revisjon, og/eller optimalisere strukturen med tanke på skatt og merverdiavgift, finansiering og likviditet eller risikofordeling.

Din kontaktperson i RSM kan bidra med gode råd og innspill om hvordan slike planer gjennomføres for å rekke fristene som gjelder. Kontakt oss også gjerne via kontaktskjema eller på telefon. 

 

Les mer i Brønnøysundregistrene. 

Kontakt

Morten Hereng Christophersen
Partner | Managing Partner
Johan K. Engelschiøn
Partner | advokat

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss